یادمانه 8

دریافت فایل
 • آغاز سخن
 • آرشیوهای شخصی : چند گام  تا آرشیوهای ملی
 • معرفی آرشیو مرکزی
 • مطالعه ی فراداده دیداری – شنیداری
 • اعلامیه ی جهانی آرشیوها
 • معرفی پایان نامه
 • معرفی کتاب
 • آیا می دانید؟...
 • واژه نامه
 • طیف های قلم
 • مسابقه

یادمانه 7

دریافت فایل
 • آغاز سخن
 • بازشنوی چیست؟
 • بزرگداشت روز جهانی میراث دیداری و شنیداری و اهدای سه گواهینامه ی ثبت ملی ...
 • هشتمین همایش سراسری مدیران و کارکنان آرشیوها و کتابخانه های سازمان صداوسیما
 • معرفی آرشیو و کتاب خانه ی مرکز پژوهش های اسلامی قم
 • حفظ و بایگانی در تلویزیون دولتی دیجیتال
 • معرفی پایان نامه
 • آیا می دانید؟...
 • معرفی کتاب
 • دستاوردهای فرهنگی
 • واژگان کتابداری
 • واژه نامه
 • مسابقه

یادمانه 6

دریافت فایل
 • آغاز سخن
 • پیوندهای وبلاگ
 • حفظ و بایگانی در تلویزیون دولتی دیجیتال
 • گزارشی از انتخاب، تهیه و پیاده سازی نرم افزار سیمرغ در کتابخانه های سازمان صدا وسیما
 • نشست تخصصی گذر از آنالوگ به دیجیتال ، تجربیات گذشته، رویکرد آینده
 • معرفی آرشیو و کتاب خانه ی صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی
 • بررسی وضعیت مطالعه در بین برنامه سازان صداوسیمای مرکز مازندران
 • معرفی پایان نامه
 • آیا می دانید؟...
 • معرفی کتاب
 • واژه نامه
 • واژگان کتابداری

یادمانه 5

دریافت فایل
 • آغاز سخن
 • ادامه ساخت وبلاگ
 • قالب فایل صدای بی دبیلو اف (BWF)
 • معرفی آرشیو و کتاب خانه ی صداوسیمای مرکز کرمان
 • آرشیوداری ویدئویی و مشکل فشرده سازی داده ها
 • معرفی پایان نامه
 • آیا می دانید؟...
 • معرفی کتاب
 • واژه نامه
 • جدول کتابداری

یادمانه 4

دریافت فایل
 • آغاز سخن
 • درج تصویر در وبلاگ
 • ثبت ملی مجموعه تصاویر و بیانات حضرت امام خمینی (ره)
 • الگوی مرجع نظام اطلاعات آرشیوی باز (OAIS)
 • پایان نامه
 • آرشیوداری ویدیویی و مشکل فشرده سازی داده ها
 • معرفی آرشیو و کتاب خانه ی صداوسیمای مرکز فارس
 • واژه نامه
 • معرفی کتاب
 • آیا می دانید؟...
 • دانش نامه ی کتابداری
 • مسابقه

یادمانه 3

دریافت فایل
 • آغاز سخن
 • آرشیوها و کتاب خانه های دیجیتال: مشاغل و مهارت های نوین
 • دانستنی ها
 • آرشیوداری ویدیویی و مشکل فشرده سازی داده ها
 • آشنایی با وبلاگ نویسی
 • واژه نامه
 • بیشتر آشنا شوید با واحد ...
 • معرفی پایان نامه
 • معرفی کتاب
 • طیف های قلم

یادمانه 2

دریافت فایل
 • آغاز سخن
 • تفاوت های عمده نظام ذخیره و بازیابی دیجیتال و آنالوگ و تاثیر آن بر مدیریت اطلاعات آرشیو
 • دانستنی ها
 • گردآوری میراث دیداری – شنیداری در آرشیوهای رادیو تلویزیونی
 • معرفی پایان نامه
 • بیشتر آشنا شوید با واحد ...
 • معرفی کتاب
 • واژه نامه
 • طیف های قلم

یادمانه 1

دریافت فایل
 • آغاز سخن
 • اخلاق حرفه ای آرشیوداری دیداری و شنیداری
 • دانستنی های جالب
 • آرشیو صوتی – تصویری ، تحولات پیش رو
 • آشنایی با وبلاگ نویسی
 • بیشتر آشنا شوید با واحد ...
 • معرفی پایان نامه
 • معرفی کتاب
 • واژه نامه
 • طیف های قلم

یادمانه 9

دریافت فایل
 • آغاز سخن
 • میراث دیداری و شنیداری و برنامه حافظه ی جهانی یونسکو
 • معرفی پایان نامه
 • معرفی آرشیو و کتاب خانه مرکز سمنان
 • دانش از طریق شبکه سازی : دیجیتالی سازی فرهنگ در آلمان و اروپا
 • معرفی کتاب
 • آیا می دانید؟...
 • واژه نامه
 • طیف های قلم
 • جدول