عشق در کوچه بن بست

  • بابک کایدان
  • 76 ص
  • آرمان زرین کوب
  • کتابخانه شبکه سوم سیما
  • فرزاد موتمن

سکانس افتتاحیه (روز – خارجی – کوچه بن بست- کوچه ی مامان فری) تابلوی بن بست 3 و علامت مخصوص کوچه های بن بست که با تابلوی راهنمایی و رانندگی مشخص شده است، را می بینیم. کوچه ای باریک و خلوت ، با بافتی سنتی. در انتهای کوچه، مردی را با نایلکسی مشکی در دست می بینیم. (روز – خارجی – حیاط خانه مامان فری – همان موقعیت) روی چهره ناراحت و متعجب مریم (جوان، زیبا، باوقار) هستیم که در چارچوب در فرسوده خانه ای قدیمی ایستاده است. نایلکس زباله سیاه بزرگی که کاملا پر است (بعد می فهمیم پلیور هستند)، به سمت او دراز می شود. روبروی مریم، مردی میانسال، با چهره ای آرام و شریف که همواره لبخند بر لب دارد ایستاده است. نام او آقا جلال است./ آقا جلال:سربه زیر و شرمنده – راستیتش ، فردا دارم با یکی از دوستان میرم دوبی، یه مقدار جنس برا عید بیارم! ... گفتم پلیورای شما رو بدم ، شرمنده تون نشم! /مریم با ناراحتی نایلکس را می گیرد و به آن می نگرد. مریم : رو به آقا جلال، ناراحت اما مودب، آقا جلال ما که توافق کرده بودیم! ... شما که وضع منو می دونین!

  • : 213

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر