راز حجاب (1389)

  • مسعود صفی یاری
  • نورالسجاد (قم)
  • 224 ص
  • ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
  • کتابخانه معاونت صدا
حجاب

پوشش انسان در برابر سرما و گرما و نگاه های شیطانی، یک حرکت فطری، غریزی، عقلی و اسلامی است. از سوی دیگر تلاش شیطان برای برهنگی آدم و حوا؛ سابقه ای به قدمت حضور آدم و حوا در بهشت دارد. وسوسه های شیطان امروز برای گسترش بی حجابی و بدحجابی چیزی نیست که برای کسی پنهان باشد. برهنگی به بهانه های واهی از قبیل؛ ورزش، پیشرفت و ترقی، آزادی، مدگرایی، نشاط روحی و یا تقلید کور کورانه از غرب، هر روز به گونه ای بروز و ظهور می کند. گاه از کودکان معصوم این بدحجابی آغاز می شود. گاه به بهانه مکروه بودن رنگ مشکی، چادر افتخار آمیز بانوان ایران مورد نقد قرار می گیرد، کسانی که به واجب و حرام شرعی عقیده ندارند، از کراهت لباس مشکی سخن می گویند. گاه به طور غیر مستقیم به بی حجابی نشان دانش می دهندو روشنفکری و حجاب را نشان بی سوادی معرفی می کنند. گاه حجاب مزاحم کار و تولید و خدمت رسانی شناخته می شود. انسان ها نسبت به حجاب سه حالت دارند:«حجاب گرا»، «حجاب گریز» و «حجاب ستیز». حجاب گرایی تمایل قلبی و فطری انسان هاست. انگیزه حجاب ستیزی و بی قیدی در پوشش هم در عموم مردم وجود ندارد، هر چند که «حجاب گریزی» به دلیل غفلت یا ناآگاهی و تقلید بی جا و آداب و عادات اجتماعی، در رفتار برخی افراد ظهور و بروز دارد. ولی «حجاب ستیزی» هدایت شده و حمایت شده، توام با هجوم فرهنگی تبلیغات رسانه ای و حیله و نیرنگ، و تلاش برای عادی سازی بی حجابی و بد حجابی اقدامی شیطانی است که به قصد گسترش فساد و فلج کردن نسل جوان و غیرت زدایی در دفاع و جهاد و فروش کلاهای آرایشی و مصرفی دنیای غرب انجام می شود. در برابر این اندیشه هاو تلاش های شوم، سیره و رفتار پیامبران الهی و پیشوایان اهل بیت ع و فقهای بیدار و اندیشمندان است که بر اهمیت حجاب و پوشش تاکید کرده و صدها اثر علمی، منطقی، فقهی، اجتماعی و تاریخی در این زمینه نگاشته اند. اثر حاضر، موضوع حجاب را در قالب پرسش و پاسخ برای دانش آموزان و نسل جوان بیان کرده و «حجاب» را از زوایای گوناگون مورد توجه قرار داده است. این پژوهش، عمیق و ارزشمند و در عین حال روان، زیبا و فشرده تدوین شده است. این کتاب شامل هفت فصل میباشد که عبارتند از : فصل اول: حجاب در اسلام – فصل دوم : حجاب درآینه تاریخ – فصل سوم : حجاب و اخلاق – فصل چهارم : حجاب در دنیای امروز – فصل پنجم : حجاب از زوایای گوناگون – فصل ششم : بهانه ها – فصل هفتم : فقه حجاب

  • : 163

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر