خانه ی عنکبوت (انیمیشن)

  • موسسه فرهنگی و هنری راویان حماسه فتح
  • 14 ص
  • آرشیو مرکز پویانمایی صبا

(خارجی – روز – مرغزار) آسمان آبی است و خورشید می درخشد. کوه های بلندی را میبینیم که در کنار هم قرار گرفته اند. جلوی کوه ها تپه های کوچکتری قراردارند. تپه ها کم کم در ادامه مسطح می شوند و به مرغزاری کوچک و زیبا منتهی می شوند.گل ها و گیاهان وحشی بسیاری را در مرغزار می بینیم که در حرکت باد حرکت می کنند و علف های وحشی که حرکت مداوم هماهنگ آنها منظره ای زیبا را به وجود آورده است. در وسط مرغزار تنها یک درخت سیب تنومند و کهنسال دیده می شود که سیب های سبز نارس از آن آویزان است. اطراف درخت را علف ها و گل ها در برگرفته اند. دسته ای پروانه، در حال پرواز از مقابل درخت سیب عبور می کنند. برخی روی گل ها می نشینند. تعداد زنبور روی گل ها می نشینند و مشغول مکیدن شهد گل ها شده و دوباره پرواز می کنند. در نزدیکی درخت سیب خانه ای کهنه و قدیمی و متروکه را می بینیم که از خشت و گل و چوب ساخته شده است. به خانه نزدیک می شویم . یک کلبه ی قدیمی را می بینیم که شامل یک اطاق بیش تر نیست. سقف چوبی خانه فروریخته و چوب های پوسیده به داخل آن سقوط کرده است. چند الوار پوسیده هم به دیوار ها حایل شده و به داخل خانه سقوط کرده است. درب ورودی و پنجره های فرو ریخته و شکسته ی آن به چشم می خورد و غیر از بخش اندکی از دیوارها که نیمه ویران است، بقیه اوار شده و به داخل محوطه ی خانه فرو ریخته است. سقف خانه نیز به جز بخش کوچکی از آن بر جای خود باقی نمانده است. اطراف خانه نیز مقداری خاک بجا مانده از خرابی خانه تلنبار شده است.

  • : 297

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر