آسیب های شهری در تهران : وندالیسم، دختران فراری، زنان سرپرست خانوار و تکدی گری (1389)

  • عقیل دغاقله ، سمیرا کلهر
  • جامعه شناسان
  • 278ص
  • کتابخانه دانشگاه صداوسیما
  • مصطفی پاکدل نژاد
هنجارشکنی دختران بی خانمان خرابکاری زنان سرپرست خانوار گدایی

موضوع این کتاب، بررسی برخی مسایل، اوضاع، و هنجار گسیختگی‌های اجتماعی در بحران است. کتاب حاضر، با هدف شناخت مسایل و مشکلات مدیریتی شهر تهران و یافتن راه‌هایی برای کاهش این مسایل تدوین گردیده است. نگارندگان در این نوشتار می‌کوشند، به شایع‌ترین آسیب‌های شهری موجود در کلان شهر تهران یعنی وندالیسم، زنان سرپرست خانوار، تکدی‌گری و دختران فراری بپردازند و راهکارهایی در جهت از بین بردن این مسایل بیان نمایند. بنابراین در این راستا عوامل زمینه‌ای، مؤثر و مرتبط با آسیب‌های شهری را مطالعه کرده و ویژگی‌های زمینه‌ای تهران در این موارد را بررسی کرده‌اند. سپس هر یک از آسیب‌های یاد شده را به صورت جداگانه مورد واکاوی کرده‌اند.

  • : 588

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر