سمینار آموزشی «میانکنش مدیریت دانش و آرشیوهای دیجیتالی»

 

استاد : دکتر حسن زاده

زمان برگزاری : سه شنبه 95/09/30

مکان برگزاری: ساختمان شهدای رادیو

سرفصل های سمینار:

  • مفهوم  و چیستی دانش سازمانی
  • نوع شناسی دانش در سازمان های برادکستینگ
  • تعاریف و مدل های مدیریت دانش
  • ارکان مدیریت دانش در سازمان های برادکستینگ
  • جایگاه حافظه سازمانی در مدیریت دانش سازمان های برادکستینگ
  • ویژگی های آرشیو های دیجیتال از منظر حافظه سازمانی
  • بایدهای آرشیوهای دیجیتال در راستای کمک به مدیریت دانش
  • شایستگی های آرشیویستها برای ایفای نقش در تیم مدیریت دانش
  • مدل تعامل آرشیوهای دیجیتال با برنامه های مدیریت دانش

 

 

میانگین (0 آرا)
میانگین امتیازات 0.0 ستاره از 5 می باشد.


نظرات

نظر شما