(17 عکس )

مراسم روز جهانی میراث دیداری و شنیداری (1395)

  • محمد خدابخش و رئوف شهبازی
  • سید رضا صالحی امیری ، محمد فرهادی ، نصیری قیداری ، سعید انبارلویی ، روشنک فیاضی ، امیرحسین زندی ، جواد زنگنه
  • خبرگزاری مهر و شبستان

نظر شما