دریای پنهان (1392)

 • صداوسیما. مرکز اصفهان
 • حسن قصابان
 • حمیدرضا ملکوتی ، محمدحسین پاک نژاد
 • حمیدرضا ملکوتی ، محمدحسین پاک نژاد ، سعید حسنی
 • جمشید کدخدایی
 • دکتر بابک سپهریان نسب
 • آرشیو صداوسیمای مرکز اصفهان
سنگواره ها

مستندی در خصوص فسیل شناسی و سنگواره ها در منطقه خور و بیابانک .

نظر شما

 •  : 10
 • دریافت : 3
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر

مرگ بر فراز اورست (1997)

 • ایالات متحده ، چکسلواکی
 • Robert J. Avrech
 • Rosalie Muskatt ، Hans Proppe
 • Robert Markowitz
 • Peter Horton ، Nathaniel Parker ، Richard Jenkins ، Christopher McDonald ، Tim Dutton
 • Neil Roach
 • David Beatty
 • Lee Holdridge
 • Into Thin Air : Death on Everst
 • آرشیو مرکزی
درام پرماجرا سرگذشتنامه ای

گروهی کوهنورد برای فتح اورست اعزام میشوند در طول مسیر صعود اتفاقاتی رخ میدهد که منجر به مرگ دوتن از آنها میشود. بقیه گروه موفق به فتح اورست میشوند ولی در بازگشت پنج نفر دیگر نیز به کام مرگ کشیده میشوند.

نظر شما

 •  : 8
 • دریافت : 1
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر