نذری دیگر (1381)

 • صداوسیما. مرکز قم
 • زهره بزرگزادگان
 • علی فرحناک
 • محمدحجت ذیجودی
 • یاسر ارباب ، حافظ وقار ، سعید حریری ، یوسف اشنویی ، آسیه ملایی
 • حسین راوش
 • علی خطاط
 • محمدحجت ذیجودی
 • محمدرضا کوهستانی
 • محمد حجت ذیجودی
 • آرشیو مرکزی
 • وحیددرخشش فر

جواد و خانواده اش در قمصر کاشان زندگی می کنند. مادر جواد نذر کرده که سالگرد ارتحال امام هر سال مقداری گلاب به حرم امام خمینی ببرد، امسال پای پدر جواد شکسته و جواد به جای او عازم تهران می شود. حمید، برادر او علی رغم میل جواد بطور مخفیانه سوار ماشین می شود. وقتی جواد جریان را می فهمد او را سرزنش می کند. در حرم امام، حمید گم می شود و جواد برای پیداکردنش نذر می کند که هر سال با او برای حرم امام گلاب بیاورد همانند مادرش که برای پیدا کردن جواد در حرم نذر کرده بود

نظر شما

 •  : 128
 • دریافت : 14
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر