بانگ بندگی (1390)

 • صداوسیما. مرکز لرستان
 • محمود گرجی
 • فرزاد پیرداده
 • احمد احمدپور
 • محمد فرزان منش
 • محمود نصرتی
 • مهدی تیموری
 • حمید بیرانوند
 • آرشیو صداوسیمای مرکز لرسنان
 • بهمن شکریان
رمضان

این برنامه به آداب و رسوم ماه رمضان در لرستان از گذشته تا کنون در بین اقوام روستایی و شهری می پردازد.

نظر شما

 •  : 117
 • دریافت : 10
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر