راه بی عبور (1395)

  • صداوسیما. مرکز لرستان
  • محمدرضا حافظی
  • محمدرضا حافظی
  • عزیز محمدراد منش
  • محمدرضا حافظی ، حسن خوی ، محمد فرزان منش
  • احسان حافظی
  • محسن کردستانی
  • آرشیو صداوسیمای مرکز لرسنان

تلاش های صادقانه و بی توقع یک معلم برای فراهم آوردن امکانات تحصیلی برای بچه های برخی از عشایر غیور کشورمان در این مستند به تصویر کشیده شده است.

نظر شما

  •  : 139
  • دریافت : 15
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر