طرفه (1387)

  • صداوسیما. شبکه سه . گروه فرهنگ و معارف اسلامی
  • مجتبی آزادی
  • آرشیو مرکزی
استانبول حجاب

بررسی مسایل حجاب در بین زنان مسلمان امروزی به ویژه جوانان در کشور ترکیه، مخالفتها و رویارویی های عناصر لاییک در برابر روند رو به رشد اسلام گرایی در ترکیه

نظر شما

  •  : 120
  • دریافت : 12
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر