آوار (1364)

 • شیراز فیلم
 • سیروس الوند ، صادق هاتفی
 • محمد هاشم سبوکی
 • سیروس الوند
 • فرامرز قریبیان ، جمشید مشایخی ، هادی اسلامی ، مجید مظفری ، محبوبه بیات
 • فرج حیدری
 • احمد احمدپور
 • ایرج گل افشان
 • فریدون شهبازیان
 • خسرو خسروشاهی
 • آرشیو مرکزی
 • عبدالله اسکندری ، امیر اسکندری ، اصغر همت
خانوادگی

پیرمرد ثروتمندی پسران و عروسهایش را قبل از مرگ فرا می خواند تا اموالش را میان آنها تقسیم کند. تنها کسانی که به مال پیرمرد چشم ندارند پسر بزرگتر و اسماعیل، خدمتکار پیر خانه است. همزمان با مرگ پیرمرد زلزله ای راه زیرزمین که همه در آنجا جمعند را به بیرون مسدود می کند. دارایی پیرمرد به ویرانه ای تبدیل می شود.....

نظر شما

 •  : 98
 • دریافت : 15
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر