از پنجره جنوبی (1394)

  • صداوسیما. مرکز خوزستان
  • محمودرضا ثانی
  • محمودرضا ثانی
  • الیاس محبوب
  • رحیم رازمی
  • سلیمه اربابون
  • آرشیو صداوسیمای مرکز خوزستان
  • امین روشن
روشن، امین

این مستند روایت کننده زندگی نقاشی است به نام امین روشن از ایل بختیاری که با نفت خام به خلق آثار هنری می پردازد

نظر شما

  •  : 129
  • دریافت : 5
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر