آوای کوهستان (1396)

  • صداوسیما. مرکز چهارمحال وبختیاری
  • جمال اسکویی
  • یزدان کیانی
  • جمال اسکویی
  • وحید حسین زاده
  • احسان عبدالله زاده
  • جمال اسکویی
  • آرشیو صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری

این برنامه به معرف و بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های استان از نظر دامپروری و تولیدات محصولات دامی و لبنیاتی با توجه به ویژگی های پوشش گیاهی وتنوع مراتع و شرایط کوهستانی و اقلیم آب و هوایی می پردازد.

نظر شما

  •  : 80
  • دریافت : 4
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر