(13 قسمت)

قلب خورشید (1394)

 • صداوسیما. مرکز پویانمایی صبا
 • داود هاشم زاده ، مریم رجایی
 • محمدحسین علمدار
 • احمد علمدار
 • مجتبی دادمند ، نادر دهنوی
 • فرشید فرجی
 • رضا نظام دوست
 • موسی نازلی
 • طاهره موسوی
 • سه بعدی کامپیوتری
 • جلال داورپناه
 • فائزه داورپناه
 • مهوش افشاری
 • حمید سعید
 • جواد خادم ، سعید سیفی
 • Heart of Sun
 • محمدرضا مقدم
 • آرشیو مرکز پویانمایی صبا
 • مهدی صفایی
تاریخی رزمی حماسی

ماجرای این فیلم به این گونه است: قرن سوم هجری شاهد آغاز ورزش زورخانه ای و آیین های پهلوانی ایرانیان هستیم و در آن عیاران و شاطران به عنوان پیشگامان فرهنگ فتوت شناخته می شوند. لذا فضای کلی این مجموعه و فضاسازی های صحنه متعلق به همان دوران است. ریشه غنی فرهنگ فتوت در میان ساکنان سرزمین سیستان رواج داشته، بدین جهت سرزمین سیستان برای روایت داستان انتخاب شده که بر اساس شواهد تاریخی، مهد داستان های پهلوانی ایران زمین بوده است. ضمن آنکه سیستان زادگاه پهلوانان اسطوره ای نظیر زال و رستم و عیارانی چون یعقوب لیث نیز هست. لذا می توان سیستان را مهد آیین های پهلوانی ایران به شمار آورد.... پهلوان مرادسیستانی تصمیم می گیرد برای خود جانشینی معین کند به همین دلیل مسابقه ای ترتیب می دهد. هفت نفر از این آزمون سربلند بیرون می آیند ولی پیرمراد، شرط اهدای کمربند پهلوانی را پیدا کردن یاقوتی به نامه "قلب خورشید" می داند. این یاقوت که روزگاری بر درفش عیاران نصب می شده، مدت سی سال است که مفقود شده. هفت نامزد پهلوانی برای یافتن یاقوت به توس و از آنجا به شهرهای مختلف می روند... در طول راه اتفاقات مختلفی برای ایشان رخ می دهد و در هر مرحله یک نفر از این گروه کم می شود. در نهایت یکی از عیاران، به نام بهرام، موفق به یافتن یاقوت شده و کمربند پهلوانی را دریافت می کند.

نظر شما

 •  : 354
 • دریافت : 31
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر