(36 قسمت)

قصه های ماه (1391)

  • صداوسیما. شبکه دو سیما. گروه معارف اسلامی
  • جعفر شعاعی
  • فرخ وند
  • گردنبند
  • آرشیو شبکه دو سیما
مذهبی زندگینامه

این داستان در باره کمک به دیگران است. حضرت فاطمه)س) گردنبند با ارزش خود را به یک مرد فقیر می دهد. این گردنبند باعث چند کار خیر میشود و سپس دوباره به صاحبش بازگردانده میشود.

نظر شما

  •  : 1399
  • دریافت : 28
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر