آرشیو: Archive

آرشیو محل گردآوری، سازماندهی و حفظ و نگهداری برنامه ها و اسناد و مدارکی است که توسط واحدهای تولید سازمان و یا شرکتهای خارج از سازمان فراهم می شود. فدراسیون بین المللی آرشیوهای رادیو - تلویزیون (با نام اختصاری فیات) آرشیو را محل نگهداری مواد چاپی و غیر چاپی می داند که به صورت سیستماتیک و یا لااقل نیمه سیستماتیک مرتب و منظم شده باشند. مواد چاپی و غیر چاپی شامل کتاب، ادواری ها، روزنامه ها، عکس، نقشه، پوستر، اسلاید، فیلم، ویدئو، نوار صدا، صفحه، دیسک فشرده و امثال آنهاست.

آرشیو دیجیتال: Digital Archive

به مجموعه سامان یافته ای از مواد و منابع اطلاعاتی (دیداری، شنیداری، نوشتاری) كه نگاهداری و بازیابی آنها بر روی رسانه های الكترونیكی رایانه ای و بازیافت دیجیتال انجام می پذیرد، آرشیو دیجیتال گفته می شود.

آرشیو فیلم: Film archive

محلی است برای واسپاری فیلم كه در بعضی كشورها وابسته به كتابخانه ملی یا كاملا مجزاست و خدمات آن یا به صورت خدمات سازمانهای تجاری است و یا به عنوان وسیله تبلیغاتی موسسات تجاری، فیلم اجاره می دهند آرشیوهای فیلم دارای مجموعه ای از فیلم های کامل هستند و اغلب از هر فیلم چندین نسخه دارند آنها مسئول نگهداری، سازماندهی و اشاعه آنها هستند. تقاضای دریافت فیلم از این آرشیوها به وسیله نامه یا تلفن صورت می گیرد. آرشیو فیلم محل گردآوری، ذخیره، حفظ و نگهداری و بازیابی فیلمهای سینمایی (خواه کوتاه، خواه بلند) است.

آرشیو نگاتیو: Negative Archive

مكانی است كه در آن نگاتیوها، نگاتیوهای راش و همچنین نگاتیوهای قطع شده و كنتاكتهای نگاتیو (سیاه و سفید، رنگی و اسلاید) در شرایط مناسب از نظر دما و رطوبت، نگهداری می شوند. محل نگهداری کلیه نگاتیو ها شامل فیلم های راش و نگاتیوهای قطع شده است. ایجاد آرشیوهای مختلف جهت استفاده برنامه سازان یکی دیگر از فعالیتهای جنبی لابراتوار است.

آرشیویست - كتابدار: Archivist - Librarian

فردی است که توانایی مجموعه سازی، انجام خدمات فنی و اداره کتابخانه ها و آرشیوهای سازمان، مطابق با اصول استانداردهای علمی تعیین شده در اداره کل آرشیوها و کتابخانه های صدا و سیما را داشته باشد و بتواند در سطوح مختلف داخلی و بین المللی خدمات مرجع ارائه دهد.

آسیب دیدگی حاشیه و سوراخ های فیلم: Margin Corration and Film Perforation*

آسیب دیدگی حاشیه فیلم اغلب حاصل نمایش دادن فیلم است. این آسیب دیدگی در قسمتهای اولیه فیلم بیشتر است. زیرا عموماً قرار دادن ابتدای فیلم در پروژكتور به طور نادرست صورت می گیرد. اگر با ذره بین فیلم را بررسی كنیم، اغلب ترك خوردگیها و لب پریدگیها دیده می شود. خرابی حاشیه فیلم اگر به موقع اصلاح و تعمیر نشود موجب خرابی بیشتر و پارگی آن می شود.

آلودگی فیلم: Film Pollution*

گرد و خاك، كرك، چسب، چای، قهوه یا مواد دیگر در سطح فیلم باعث كثیفی فیلم می شود. از این رو است كه به پاكی و تمیزی آرشیو اهمیت ویژه ای باید داده شود.

آماده سازی: Processing (Preparation for Shelf)

مجموعه ای از عملیات مانند ثبت کردن، مهر زدن، برچسب زدن، نوشتن شماره بازیابی، چسباندن جیب کتاب، صحافی و روکش کردن کتاب و غیره است که فعالیت های جاری و استفاده از منابع اطلاعاتی را در کتابخانه [یا آرشیو] تسهیل می کند.

آموزش: Training

كارهایی كه برای بالا بردن مهارت، آگاهی و تخصص كارمندان حرفه ای و غیر حرفه ای انجام می شود. آموزش ممكن است برای آشنایی با یك نظام یا كاری روزمره یا ایجاد مهارتهای جدید یا افزایش مهارتهای موجود برای كارآیی بیشتر، رضایت شغلی، تعهد، تغییرات داخلی، همكاری یا اعتلا به مقام بالاتر باشد.

آموزش حین خدمت: In - service training

برنامه منظم آموزش نظری و عملی كه مدیریت برای بالابردن دانش حرفه ای كارمندان در حین خدمت طرح ریزی می كند.

آنونس: Annoucement

قطعه برنامه كوتاهی كه با استفاده از تصاویر هر برنامه، با كلام و بدون كلام، بطور كاملا موجز و مختصر و با هدف تبلیغاتی، برنامه را معرفی كند.

آهنگساز: Composer

فردی که آهنگ می سازد، سازنده نوای موسیقی.