اخلاق در تجارت (1395)

  • صدای جمهوری اسلامی ایران. شبکه اقتصاد. گروه تولید تأمین
  • حسن گلکار
  • ‏27‎‏/‎‏01‎‏/‎‏1395‎‏
  • آرشیو معاونت صدا
  • رجایی فر
  • تجارت

نظر شما

  •  : 139
  • دریافت : 31
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر