کتابک (1395)

  • صدای جمهوری اسلامی ایران. شبکه فرهنگ. گروه کتاب
  • مرتضی صداقت‌گو
  • مرتضی صداقت‌گو
  • فاطمه حقیقت‌ناصری
  • ‏15‎‏/‎‏04‎‏/‎‏1395‎‏‎‏
  • زهره محمدی
  • بررسی کتاب‌های کودک و نوجوان و تشویق این گروه سنی به کتاب‌خوانی
  • آرشیو معاونت صدا

نظر شما

  •  : 153
  • دریافت : 7
دریافت

این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید

بيشتر