درباره آموزش

 

 

بخش آموزش اداره کل آرشیوها و کتابخانه ها در سال 1376 بصورت رسمی کار خود را آغاز کرد. این بخش با هدف نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز برای دو پست سازمانی آرشیویست کتابدار و کارمند آرشیو و کتابخانه تشکیل شد.

آموزش ها در راستای انتقال اطلاعات شغلی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای وظایف و مسؤولیت های پیش بینی شده، افزایش سطح علمی و کیفی کارکنان، همگام شدن با پیشرفت تکنولوژی و اطلاع رسانی جامع تر انجام می گیرد.

وظایف این بخش به شرح زیر است:

  • شناخت سیاست ها و خط مشی های نظام اداری در زمینه آموزش کارکنان
  • بررسی و مطالعه در مورد شیوه های مطلوب ارائه خدمات آموزشی
  • ایجاد بانک اطلاعاتی آموزش کارکنان و به روز نگهداشتن آن
  • برنامه ریزی دوره های کوتاه مدت، ضمن خدمت و تطبیقی با همکاری مرکز آموزش سازمان
  • شناسایی افراد واجد شرایط برای شرکت در دوره ها
  • هماهنگی و همکاری در اجرا و برگزاری آموزش های مورد نیاز کارکنان
  • تهیه و تدوین متون و منابع آموزشی مناسب
  • انجام کلیه امور مربوط به نیازسنجی، برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی کارکنان
  • برنامه ریزی و برگزاری بازدیدها، سخنرانی ها، همایش ها، و نیز جلسات بحث و تبادل نظر