درخواست دوره

همکار گرامی

بخش آموزش اداره کل آرشیوها و کتابخانه ها آمادگی دارد بر اساس نیازها و اولویت های سازمانی دوره های آموزشی/کارگاه/ سمینار/ سخنرانی و بازدید  مورد نیاز همکاران را بررسی و اجرا نماید.

شما می توانید در خواست های خود را از طریق فرم ذیل با ما در میان بگذارید.

باتشکر واحد آموزش