اذان رحیم موذن زاده اردبیلی

اذان رحیم موذن زاده اردبیلی

اذان موذن زاده اردبيلي، از ماندگارترين نغمه هاي مذهبي در مجموعه موسيقي عبادي ايرانيان است. اين اذان، در رديف های موسيقي سنتي ايران، گوشه "روح الارواح" و آواز بيات ترك و در دستگاه شور توليد شده است. نخستين بار اين اذان در سال 1334 در استوديو يك راديو تلويزيون ملي ايران اجرا و ضبط شده است.

اين اثر، به دليل صدای گرم، گیرا ودلنشین مؤذن ونیز سبک وحالت اجرا، اشراف کامل مؤذن بر موسیقی ایرانی، انتخاب دستگاه ها و گوشه های موسیقی ایرانی، استفاده از تکنیک ها و ملودی موسیقی ایرانی، مورد توجه همگان واقع شده است.

نسخه هاي اصلي اذان موذن زاده، از سال 1334، با اجراهاي مختلف در سالهاي مختلف، در آرشيو صداي جمهوري اسلامي ايران نگهداري  مي شود.

 

تاریخ ثبت : بیستم شهریورماه 1391

شماره ثبت در فهرست حافظه جهانی ایران : 1028