مجموعه تصاوير و بيانات حضرت امام خمینی (ره)

مجموعه تصاوير و بيانات حضرت امام خمینی (ره)

 

مجموعه تصاوير و بيانات حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی (1280 – 1368ش)، از سال 1341 ش ( سخنرانی امام درباره کاپیتولاسیون به شماره ثبت 46069 در آرشیو صدا) الی 1368 ش (پیام نوروزی حضرت امام به شماره های ثبت 212514 و 17500 در آرشیو تصویری و به شماره ثبت 1311 در آرشیو صدا) در آرشیوهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نگهداری می شود. سازمان صداوسیما با گردآوری و ضبط سخنان، رهنمودها و پیام های امام (ره) از قدیمی ترین سند مبارزاتی وی به سال 1341 شمسی تا وصیتنامه سیاسی – الهی اقدام نموده است . این مجموعه، شامل تصاویر، سخنرانی ها، پیام ها، مصاحبه ها با موضوعات سیاسی، دینی، اجتماعی، فرهنگی و در دوره های مختلف و حساس کشور است و بازتاب مبارزات ایشان با استعمار و استبداد، از زمان های قبل از انقلاب؛ بازگشت ایشان به وطن، هدایت و رهبری انقلاب، جنگ تحمیلی تا ارتحال ایشان در روز 14 خرداد 1368 ش است. مهمترین اهمیت ملی و جهانی این مجموعه از آن جهت است که امام خمینی (ره) نقش بزرگی در بیداری مسلمانان نه تنها در ایران بلکه در کل جهان داشته است. همچنین با تدوین و تحکیم پایه های فکری و نظری نظام سیاسی و بسیج کردن مردم مسلمان ایران، سلطنت 2500 ساله شاهنشاهی را ساقط و نظام جمهوری اسلامی ایران را جایگزین آن ساخت و موجب شکل گیری بزرگترین انقلاب در پایان قرن بیستم میلادی شد که طیف وسیعی از خیزش اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی را در سطح داخلی، خارجی، منطقه ای و جهانی به دنبال داشت و توجه جهانیان را به شدت متوجه اسلام و ایران کرد.

 

تاریخ ثبت : سیزدهم دی ماه 1389

شماره ثبت در فهرست حافظه جهانی ایران : 1013