مستند علمی جان مرجان

مستند علمی جان مرجان

 

جان مرجان، عنوان فيلم مستند علمي در خصوص خليج فارس و اكوسيستم هاي موجود در آن است. اين فيلم در سال 1380 به كارگرداني و تهيه كنندگي سيد ماني ميرصادقي در 13 قسمت از سوي گروه اجتماعي شبكه اول سيما در هفت ساعت ساخته شده است و در آرشيو مركزي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نگهداري مي شود.

اين اثر، با نگاهي شاعرانه و آهنگين، به بخشي از حيات وحش و چرخه هاي حياتي درياي عمان و خليج فارس از جمله تپه هاي مرجاني و گونه هاي گياهي و جانوري اين منطقه مي پردازد و تنوع زيستـي و زيبايي هاي طبيعي آن را به نمايش ميگذارد.

اين مستند علمي، به تصويب قانون منع تخريب مرجان ها در كشـور انجـاميد و يونسـكو نيز، براي آگاه سازي جوامع محلي و حفظ مرجان ها به دفعات از آن استفاده كرده است.پخش هاي متعدد این فیلم در رسانه هاي ملي و بين المللي،نام خليج فارس را به عنوان زیستگاه مرجان ها در مجامع مختلف مطرح ساخته است.

مستند جان مرجان، تاكنون بيش از ده ها جايزه ملي و بين المللي از جمله دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر، جایزه ویژه داوران جشنواره علمی پاریس، جایزه ویژه جشنواره فیلم حیات وحش آسیای ژاپن، جایزه دوم جشنواره فیلم سونی را بدست آورده است.

 

تاریخ ثبت : بیستم شهریورماه 1391

شماره ثبت در فهرست حافظه جهانی ایران : 1029