گنجینه فرهنگ مردم

گنجینه فرهنگ مردم

گنجینه فرهنگ مردم، مجموعه ای از آداب و رسوم، سنت ها، باورها و اعتقادات مردم ایران است. این مجموعه، به همت سید ابوالقاسم انجوی شیرازی از سال 1341 الی 1357 در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران گردآوری و سازماندهی شده است.

این مجموعه ، با 115000 برگ سند، 1500 قطعه عکس، 5300 نوار شنیداری و 2000 اشیاء هنرهای سنتی کامل ترین منبع موجود در ثبت و ضبط خرده فرهنگ های ایران است. بسیاری از این خرده فرهنگ ها ، امروزه به کلی از بین رفته و یا تغییر یافته است که این امر بر اهمیت این گنجینه می افزاید. این برنامه رادیویی ، با هدف حفظ و انتقال میراث فرهنگ عامه ایرانی، توانست در یک دوره زمانی معین ، نهضتی فکری و کوششی همگانی برای گردآوری و ثبت این میراث ایجاد کند. مجموعه معرفی شده در این پرونده، از نظر اصالت، قدمت، محتوا، موضوع و منحصر به فرد بودن ، جایگاه ویژه ای در شناخت فرهنگ مردم عامه و مردم شناسی ایران دارد و همواره مورد توجه پژوهشگران واقع شده و سهم فراوانی از پژوهش ها و کتاب های حوزه فرهنگ مردم را نیز به خود اختصاص داده است.

تاریخ ثبت : ششم آبان ماه 1394

شماره ثبت در فهرست حافظه جهانی ایران :1044