كتابشناختی: Bibliographic

فن توصیف درست کتابها از لحاظ نویسنده، ویرایشها، مشخصات انتشار، شکل ظاهری و غیره.

اطلاعات كتابشناختی: Bibliographic Information

حداقل جزئیات مربوط به یك اثر كه برای شناسایی آن در جریان سفارش و خرید لازم است. این اطلاعات عبارتند از : نویسنده، عنوان، ناشر، محل نشر، ویرایش، فروست، تعداد جلدها، پیوستها و بها، در بعضی موارد ویراستار، مترجم، تصویرپرداز نیز ممكن است لازم باشد.

توصیف كتابشناختی: Bibliographical description

توصیف مشخصات صوری یك اثر منتشر شده، اعم از آثار ادبی، علمی یا موسیقی، شامل مشخصات پدیدآورنده و همكاران او (مانند ویرایشگر، مترجم، تنظیم كننده و غیره) عنوان، ویرایش، مشخصات نشر (محل، نام ناشر و احتمالاً چاپخانه، تاریخ)، شكل ظاهری و غیره. در مورد آثار موسیقی توصیف می تواند در ارتباط با یك صفحه گرامافون باشد و یا یك آلبوم صفحات، یا هر نوع متن موسیقی چاپ شده.

كتابشناسی: Bibliography

مطالعه شکل مادی کتابها، با مقایسه اختلافات موجود در چاپها، تحریرها و نسخه ها به منظور تعیین تاریخ و تحویل متن ها. معمولاً کتابشناسی برای نسخ خطی و نادر بکار می رود. فرق کتابشناسی با فهرست در آن است که کتابشناسی الزاماً صورتی از مواد موجود در مجموعه یک کتابخانه یا گروهی از کتابخانه ها نیست.

كتابنامه: Bibliography

صورتی از کتابها و جز آن که معمولاً بصورت مآخذ و منابع در آخر کتاب می آید. گاه نیز به معنی کتابشناسی به کار می رود. مثل کتابنامهء زن.

دو ماهنامه: Bimonthly

نشریه ای که هر دو ماه یکبار منتشر می شود.

عنوان صحاف: Binder's title

عنوانی که صحاف روی کتاب زرکوبی می کند و با عنوان روی جلد اولیه ناشر فرق دارد.

صحافی (اسم مصدر): Binding

فرایند تهیه یك مجلد واحد از برگها، ورقه ها و كراسه ها. در این فرایند اوراق كتاب به هم دوخته یا چسبانده می شود و سپس در پوششی ضخیم تر جا می شود.

بوبین (قرقره): Bobine

از این وسیله برای ذخیره و نگهداری فیلم استفاده می شود. قرقره یا بوبین را در عین سادگی می توان یكی از مهمترین وسایل مورد نیاز در صنایع فیلم و فیلمسازی به شمار آورد. گنجایش ذخیره فیلم در حلقه را با مقیاس فیت نشان می دهند كه استاندارد پذیرفته شده ذخایر فیلم در بوبین ها به قرار 100، 200، 400، 800، 1200، 2400 فیت می باشد.

كتاب: Book

طبق تعریف یونسكو كتاب معمولا از 48 صفحه بیشتر به طور مستقل صحافی شده است. به كمتر از این مقدار جزوه یا رساله می گویند. بعضی تعداد اوراق را بیش از 64 صفحه و برخی حداقل تعداد صفحات را 96 محسوب می دارند. از نظر كتابدار اگر تعداد اوراق كمتر از 48 صفحه هم باشد در صورتیكه محتوای آن متناسب با جامعه كتابخوان و مجموعه كتابخانه باشد و نگهداری آن لازم به نظر آید كتاب محسوب می شود. و فهرست كردن آن ضروری است.

بانك كتاب: Book bank

پایگاه كامپیوتری از اطلاعات كتابشناختی كتب مختلف در زمینه های گوناگون مثل Books in Print.

برگه كتاب: Book card

برگه مقوایی به اندازه 13×9 سانتی متر كه مشخصات كتاب بالای آن نوشته می شود. بخش پایین آن به دو ستون تقسیم می شود. در یك ستون تاریخ برگشت كتاب و در ستون بعدی نام امانت گیرنده ذكر می شود. این كارت داخل جیب كتاب قرار می گیرد. كتابدار هنگام سپردن كتاب به امانت گیرنده، كارت كتاب را از جیب كتاب خارج كرده سپس آنها را با نام امانت گیرنده و تاریخ برگشت كتاب در كشوهای پیشینه امانت فایل می كند.

نمایش كتاب: Book display

نمایشگاه كوچكی در داخل یا خارج كتابخانه از كتابهای هم موضوع یا موضوعهای وابسته.

جیب كتاب: Book Pocket

پاكتی است بزرگتر از كارت كتاب كه معمولاً آن را به قسمت داخلی جلد آخر كتاب می چسبانند و كارت كتاب را در آن قرار می دهند. روی جیب كتاب مشخصات كتاب نوشته شده است. وقتی كتاب به كتابخانه بازگشت، كتابدار كارت های آن را از كشوی میز امانت خارج كرده، داخل جیب كتاب می گذارد و كتاب را در قفسه می گذارد.

جا كتابی: Book rack

رف یا گروهی از رفهای كوچك كه برای نمایش كتاب مورد استفاده قرار می گیرد.

گزینش كتاب: Book Selection

فرآیند گزینش کتاب برای مجموعه های کتابخانه.

قطع كتاب: Book Size

قطع به معنی اندازه کتاب است و آن عبارت است از دفعاتی که برگ چاپی به منظور تشکیل اوراق کتاب، تا می شود و اندازه های خاص کتاب را می سازد. معمولاً در فهرستبرگه ها فقط در درازای آن ذکر می شود. فقط در مورد کتابهایی که قطع های استثنایی دارند به ذکر پهنای آنها نیز در فهرستبرگه مبادرت می شود. قطع کتاب در ایران به معنای اندازه کاغذ است اما عملاً بر پایه اندازه سطح چاپ شده یا طول سطر یا اشپون در نظر گرفته می شود.

انبار كتاب: Book Store

اتاق یا انباری كه كتاب ها را برای مقاصد خاص در آن نگهداری و ذخیره می كنند.

فرازه: Book Support

وسیله ای چوبی یا فلزی برای نگهداری ردیف كتاب به صورت افقی.

چرخ كتاب: Book truck

وسیله نقلیه چرخدار كوچكی است كه دارای دو یا سه رف است و برای حمل كتابها در داخل كتابخانه به كار می رود.

قفسه كتاب: Bookcase

جای قرار گرفتن كتاب كه معمولاً 210 سانتی متر طول و 90 سانتی متر عرض و 25 سانتی متر گودی دارد و دارای چند طبقه است (معمولاً بین 5 تا 6 طبقه) قفسه ممكن است یك رو یا دو رو باشد.

امانت گرفتن: Borrow (verb)

گرفتن كتاب و سایر موادی كه در كتابخانه به امانت داده می شود برای استفاده در خارج از كتابخانه .

برگه امانت: Borrower's card

برگه ای كه برای خواننده صادر می شود و كتابهایی را كه به امانت می گیرد در آن ثبت می كنند.

برگه امانت: Borrower's card

با برگه امانت فیلم می توان فیلمهای به امانت رفته را کنترل نمود، میزان استفاده از فیلم های به امانت رفته را بررسی کرد و سابقه فیلم های را نگهداری و در صورتی که فیلمی دچار خرابی شده باشد، خاطی را شناسایی کرد.

فهرستنویسی موقت: Brieflisting (Catalolguing)

صورت برداری کوتاهی است از کتابهایی که فهرست نویسی آنها عقب افتاده است. بدین ترتیب که کتابها شماره گذاری ردیفی می شوند و برای هر یک فقط یک برگه مولف کوتاه شامل فهرست نویسی توصیفی تهیه می شود. این برگه در برگه دان عمومی قرار می گیرد و کتابها بر مبنای شماره ردیف در قسمت فهرست نویسی باقی می ماند. هر کتابی که مراجعه کننده داشته باشد، همان موقع فهرست نویسی کامل می شود و به مجموعه اضافه می گردد.

تابلوی اعلانات: Bulletin board

تابلوی آگهی در كتابخانه كه روی آن صورت كتابهای تازه، اطلاعیه برای فعالیت های آینده، روكش كتابهای جدید كتابخانه و اطلاعات دیگر مرتبط با كتاب و كتابخانه را نمایش می دهند.

تابلوی اعلانات: Bulletin board

اكثر كتابخانه های فعال در بیرون در ورودی كتابخانه جعبه یا تخته اعلانی برای نصب اخبار مربوط به كتاب و كتابخانه دارند. تخته اعلان عامل اطلاع رسانی كارآمدی محسوب می شود و اگر خوب طراحی شده باشد به زیبایی كتابخانه هم می افزاید. تخته اعلان معمولاً از ماهوت پوشیده شده است و زیر ماهوت ماده نرمی مانند ابر آكوستیك و یا چوب پنبه بقطر یك تا دو سانت وجود دارد تا بتوان كاغذ و بریده ها و یا حتی جلد كتابها را به راحتی و با كمك سنجاق ته گرد به آن الصاق نمود. این تخته ابعاد مختلف دارد. اندازه 50×90 سانتیمتر بیشتر متداول است.