برگه: Card

مقوایی مستطیل شکل به اندازه استاندارد بین المللی 7/5 × 12/5 (یا 3 × 5 اینچ) که روی آن شناسه ها و اطلاعات مربوط بدان نوشته یا ماشین می شود و برای استفاده در فهرست ها به کار می رود.

برگه دان: Card cabinet

جعبه چوبی یا فلزی كه معمولاً دارای خانه ها یا كشوهای متعددی است كه در آن برگه های فهرست را قرار می دهند. در این برگه دانها معمولا در قسمت پایین و وسط هر كشو میله متحركی است كه می تواند از میان سوراخ برگه ها عبور كند و برگه های موجود در كشو را ثابت نگاه دارد.

فهرست برگه ای: Card Catalogue

فهرستی که در آن شناسه ها روی برگه های متحدالشکل به طور جداگانه قرار گرفته باشد و برگه ها به ترتیب خاصی در کشوها چیده شده باشند. هر برگه حاوی شماره بازیابی است که جای کتاب را در قفسه مشخص می کند.

برگه درخواست: Card slip

برگه ای است كه وام گیرنده كتاب [یا مواد دیداری - شنیداری]، هنگامی كه می خواهد كتاب [یا دیگر منابع] را به امانت بگیرد، یا كتابی را كه در گنجینه های باز نیست مورد استفاده قرار دهد، پر می كند.

جا برگه ای: Card tray

كشوهایی كه برای نگهداری برگه ها در یك برگه دان وجود دارد.

میز مطالعه انفرادی: Carreb

میزی كه برای یك خواننده تنهاست و جلو و اطراف آن بسته است. هر چند كه كتابهای مورد مطالعه شخصی كه از آن استفاده می كند الزاماً برای او تنها نیست و می تواند در اختیار دیگران نیز قرار گیرد.

كارتون: Cartoon

نقاشی مضحك (كاریكاتور) كه بعداً بطور اصطلاحی برای فیلم های (معمولاً كمیك) نقاشی متحرك رایج شد.

كارتریج (برای فیلم): Cartridge (For Film)

نظامی كه در كارتریج فیلم پیش بینی شده است و نیاز به گذاشتن نوار فیلم در دوربین فیلم برداری یا دوباره چرخاندن آن ندارد. در موقع استفاده، كارتریج به سادگی در شكافی كه در نورافكن (Projector) وجود دارد قرار می گیرد و دستگاه شروع به كار می كند.

كارتریج (برای نوار): Cartridge (For tape)

داخل یك جعبه پلاستیكی دو انتهای نوار به قسمی به یكدیگر چسبیده اند كه تشكیل یك حلقه بدون انتها را می دهند. بدین ترتیب امكان برگرداندن مداوم نوار بدون چرخاندن مجدد آن را فراهم می كند.در حال حاضر این ماده منسوخ شده است و فقط کاربرد تبلیغاتی دارد که پیامی را مرتباً تکرار می کند.

بخش فهرستنویسی: Cataloging department

یك واحد اداری كه مسئول آماده سازی، فهرست و رده بندی کتاب ها [و دیگر منابع] است.

اصول فهرستنویسی: Cataloging, Principles of

هفت قاعده اساسی برای فهرستنویسی وجود دارد كه 5 مورد آن (دستیابی های چندگانه، وحدت شناسه، تداعی ناگزیر، تداعی محتمل، شناسه اخص) مربوط به هر نوع شناسه است و دو مورد دیگر (توصیف كافی، تصویف مختصر) مربوط به اطلاعات توصیفی كتاب است.

فهرست: Catalogue

سیاهه ای از کتابها، نقشه ها و سایر مواد که بر حسب طرح و نقشه معینی منظم شده باشد. وجه تمایز آن با کتابشناسی در این است که فهرست، منابع موجود در یک مجموعه خاص را ضبط و توصیف می کند، مثل فهرست کتابخانه ها یا فهرست ناشران. در حالیکه در کتابشناسی محل نگهداری کتاب مطرح نیست. فهرست ممکن است شامل شناسه هایی برای موادی غیر از کتاب باشد، مثل شناسه های چکیده مقالات، پیایندها، جزوه ها، موضوعهای در دست تحقیق، اسامی سازمانها یا اشخاصی که مراجع صلاحیتدار اطلاعات در موضوعهای خاص هستند.

فهرستبرگه: Catalogue card

یک برگه ساده عموماً به اندازه استاندارد 12/5×7/5 سانتی متر که برای ثبت شناسه در یک فهرست یا جای دیگر به کار می رود.

قواعد فهرستنویسی: Catalogue code

مجموعه قوانینی که برای تهیه شناسه های فهرست و یکدست کردن آنها به منظور راهنمایی فهرستنویس تدوین می شود. این قوانین ممکن اسست شامل قواعد فهرست نویسی موضوعی و برگه آرایی و مرتب کردن شناسه ها نیز باشد. مانند قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن یا دستنامه برگه آرایی.

فهرستنویس: Cataloguer

کتابدار [یا آرشیویست]ی که شکلهای شناسه را تعیین می کند و توصیف های کتابشناختی برای یک فهرست تهیه می نماید و در بسیاری از کتابخانه [یا آرشیو]ها، کتابها [یا مواد دیداری - شنیداری] را رده بندی می کند و سرعنوان موضوعی به آنها می دهد.

فهرستنویسی: Cataloguing

فرایندی است علمی و پژوهشی برای آماده سازی یک مجموعه و تعیین شناسه های لازم برای مدارک موجود در یک مجموعه به نحوی که دستیابی سریع و صحیح را به آن مدارک میسر سازد. به معنای وسیع کلمه تمام فرایندهایی که برای تهیه و نگهداری یک مجموعه انجام می شود، شامل تعیین سرشناسه، توصیف کتابشناختی، رده بندی، تعیین موضوع یا موضوعهای لازم و سایر شناسه های افزوده برای هر یک از مدارک موجود در مجموعه. هر یک از این عوامل دارای قواعد و ضوابطی خاص است و بیشتر آنها کم و بیش قانونمند شده و برای هر یک استانداردها و دستورالعمل های بین المللی وجود دارد.

دیسك گردان: CD drive

وسیله ای که به کامپیوتر وصل است و دیسک های فشرده در آن قرار می گیرد تا قابل خواندن با کامپیوتر شود.

دیسك فشرده با قابلیت بازنویسی: CD-RW

لوح فشرده ای (Compact Disc Rewritable) که برای چندین بار امکان ضبط بر روی آن فراهم است.

صفحه فشرده میانكنشی: CDI

حرف I به جای كلمه Interactive میانكنشی می آید. این گونه شكل ها در حال حاضر در دسترس نمی باشد، اما شكل مورد توافق در اندازه 12 سانتی متری (5 اینچ) ظاهری مشابه شكل صفحه های فشرده شنیداری خواهد داشت. این انواع می تواند حامل متن، مواد ترسیمی، صدا و تصاویر متحرك و ساكن باشد. ظرفیت آنها در حدود 200 هزار صفحه متن، 7800 كادر تصویر ساكن و حدود یك ساعت صدای استریو یا تقریباً 20 ساعت سخنرانی است.

كتابخانه های مركزی: Central Libraries

كتابخانه ای كه مركز اداری یك شبكه از كتابخانه ها باشد و مجموعه های اصلی و عمده كتابخانه در آنجا نگهداری شود. مثلاً كتابخانه های مركزی دانشگاهها كه معمولاً امور فنی كتابخانه های دانشكده ای همان دانشگاه را انجام دهد و خود بر خلاف كتابخانه های دانشكده ای دارای مجموعه ای جامع است و فهرستگان كل كتابهای دانشكده ای نیز در آنجا تهیه و نگهداری می شود.

واحد پردازش مركزی (سی. پی. یو): Central processing unit (CPU)

مركز هر گونه نظام كامپیوتری رقمی به منظور هم آهنگ كردن و كنترل فعالیتهای واحدهای دیگر و پردازش منطقی و ریاضی داده ها.

فهرستنویسی متمركز: Centralized cataloguing

پیشینه های فهرست که سازمانی مرکزی، مانند کتابخانه بزرگ یا مرکز خدمات کتابشناختی، تهیه می کند.

امانت: Charging

فرایند ثبت كتاب یا سایر موادی كه به امانت داده می شود به نام شخص امانت گیرنده و واسپاردن آن به او.

امانت دادن: Circulate (verb)

رساندن كتاب، روزنامه و دیگر مواد به دست خوانندگان آن.

كتاب امانی: Circulating book

كتابی كه بتوان برای استفاده در خارج از ساختمان كتابخانه به امانت گرفت یا به امانت داد در مقابل كتاب مرجع كه معمولاً قابل امانت دادن به خارج نیست.

امانت كتاب: Circulation

فعالیت كتابخانه در جهت قرض دادن كتاب و نگهداری سابقه كتاب امانت داده شده.

بخش امانت: Circulation department

بخشی از كتابخانه [یا آرشیو] كه در آنجا كتاب و مواد دیگر به مراجعه كنندگان امانت داده می شود.

پیشخوان امانت: Circulation desk

میز یا پیشخوانی كه در آنجا كتاب [یا منبع] به امانت داده و پس گرفته می شود.

پیشینه امانت: Circulation record

پیشینه كتابهای امانت داده شده. این پیشینه نشان می دهد كه كتاب [یا سایر منابع] را چه كسی امانت گرفته و چه زمانی باید برگشت شود.

پیگیری: Claim

وقتی كتابی یا پیایندی كه توسط كتابخانه به كارگزار یا ناشر سفارش داده شده است به موقع نرسد، كتابخانه توسط یادداشت یا برگه ای مجدداً آن را از ناشر یا كارگزار مربوطه طلب می كند. برای این منظور گاه كارگزاران برگه های مخصوصی دارند ولی غالباً كتابخانه ها یك نسخه از برگه های سفارش را به این كار اختصاص می دهند (در نظام برگه های سفارش مضاعف برگه صورتی به این منظور برگه آرایی می شود)

رده: Class

یكی از بخش های طرح یا فرانمای رده بندی كه زیر آن موضوعهای كه دارای مشخصات مشتركی هستند، گردآوری می شوند.

شماره رده: Class number

شماره ای كه بخش ویژه ای از یك نظام رده بندی را كه نشانه گذاری تمام یا بخشی از آن از اعداد باشد مشخص کند.

كلاسیك: Classic

اثری که به اعتبار اهمیت و ارزش عالی در ادبیات جهانی یا ملی، یا ادبیات مربوط به یک موضوع، جزء آثار معتبر و جاودانی درآید. به عبارت دیگر آثار اصیل و قدیمی هر زبان.

رده بندی: Classification

طرح اصولی برای مرتب ساختن كتابها و دیگر مواد كتابخانه بر اساس موضوع یا شكل آنها.

نمایه رده ای: Classified index

نمایه ای كه در آن عناوین زیر موضوعهای كلی كه خود جزئی از آنند بر مبنای نشانه های موضوعی گردآوری می شوند.

نظم رده ای: Classified order

مرتب كردن كتاب یا مواد دیگر كتابخانه یا شناسه های یك فهرست بر مبنای یك طرح رده بندی.

خوانندگان: Clientele

مجموع استفاده کنندگان و امانت گیرندگان کتاب و سایر مواد از یک کتابخانه، به ویژه مجموع کسانی که از یک کتابخانه اختصاصی بهره مند می شوند.

كلیپ: Clip

انواع کلیپ عبارتند از الف. ویدیوکلیپ Video Clip : برنامه ای که ایده، موضوع یا پیامی را با انتخاب یا تولید تصاویری مناسب با موضوع، بر محمل یا اساس موسیقی انتخاب شده یا تولیدی، در زمانی کوتاه و با شکلی موجز و هنری به تصویر کشد. تبصره : آوا نما با ویدئوکلیپ متفاوت بوده و نوعی میان برنامه به شمار می آید. ب. فتوکلیپ Photo Clip : برنامه ای که ایده، موضوع یا پیامی را با انتخاب یا تولید عکس هایی مناسب با موضوع، بر محمل یا اساس موسیقی انتخاب شده یا تولیدی، در زمانی کوتاه و با شکلی موجز و هنری، به تصویر کشد.

بریده جراید: Clipping

بریده ای از روزنامه یا پیایند شامل مقاله یا مطلب مورد نظر خواه برای نگهداری درازمدت یا كوتاه مدت.

دستیابی بسته: Closed access

شیوه ای منسوخ كه در آن خواننده امكان دسترسی به رفهای كتاب را ندارد. در چنین شیوه ای مراجعه كننده فقط به فهرست برگه ها دسترسی دارد و باید تدابیری برای این كه معلوم شود چه كتابی هست و چه كتابی به امانت رفته است وجود داشته باشد. در آرشیوهایی كه به علت محرمانه بودنشان از شیوه دسترسی بسته استفاده می شود پس از انقضای مهلت محرمانه، دسترسی باز اعمال می شود.

قفسه در دار: Closed shelf*

مشخصات كلی این قفسه مشابه قفسه كتاب معمولی است اما دو درب قابل قفل شدن به آن اضافه شده است. درب این قفسه معمولاً از جنس شیشه یا مواد شفاف ساخته می شود تا عطف كتابها یا منابع در معرض دید باشد. درب قفسه یا بصورت افقی داخل ریل حركت می كند، یا آنكه دارای یك قاب چوبی است كه با لولا به قفسه متصل شده و رو به بیرون باز می شود. این قفسه ها برای نگهداری كتابهای نفیس، مواد دیداری و شنیداری و منابعی بكار می رود كه علاوه بر تامین ایمنی باید از گرد و خاك محفوظ بماند.

مخزن بسته: Closed Stack

كتابخانه ای كه مجموعه آن به روی عموم باز نباشد یا فقط به روی گروه معدودی باز باشد و دسترسی به كتابها فقط از طریق برگه دان و كتابدار میسر باشد.

مشخصات ظاهری: Collation

آن بخشی از فهرستبرگه كه اثری را به عنوان یك شیء مادی توصیف می كند و شماره جلدها، شماره صفحه، قطع، و جز آن و نوع و چگونگی تصویرها، عكسها، نقشه ها، پیكره و فروست آن را تعیین می نماید.

مجموعه: Collection

چند اثر مجزا با بخشهایی از چند اثر كه با هم در یك جا گردآوری و منتشر شده باشد ولی حالت یك رساله یا یك تك نگاری درباره یك موضوع واحد را نداشته باشد.

مجموعه سازی: Collection development

برنامه ریزی شیوه گردآوری مواد به نحوی كه نه فقط احتیاجات فوری را بر طرف كند بلكه مجموعه ای منسجم و معتبر به وجود آورد كه بتواند نیازهای سالهای آتی را بر مبنای اهداف و خدمات پیش بینی شده برآورد نماید.

توازن رنگ: Color Balance

این دستگاه كه با لفظ فرانسوی معروف است، در لابراتوار فیلم برای عمل اتالوناژ یا تصحیح نور و رنگ كاربرد دارد، كه در آن نگاتیوهای سینمایی اعم از 16 میلیمتری و 35 میلیمتری اكسپوز شده و در نهایت برای چاپ پزتیو با نورهای اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرد.

توازن رنگ: Color Balance

به منظور متعادل کردن رنگ صحنه های مختلف فیلم جهت چاپ روی مواد خام، عمل کالربالانس (توازن رنگ) که مترادف آن در فرانسه انالوناژ است، انجام می شود. اتالوناژ سلسله مراتب اصلاح رنگ و میزان تاریکی یا روشنایی هر نما در جریان چاپ نسخه های نهایی فیلم است. به طوری که فیلم از این لحاظ یکدست باشد ؛ زیرا در جریان فیلمبرداری گاهی بین گرفتن نماهای پشت سر هم فاصله زمانی زیادی می افتد یا ممکن است میزان نور یا رنگ دو نمای پشت سر هم متفاوت باشد. لابراتوار این تفاوت ها را برطرف و فیلم ها را یکدست می کند، به طوری که اختلافی در رنگ و نور به چشم نیاید.

تقسیمهای فرعی عام: Common Subdivisions

جدولی از نشانه ها كه صور معینی را كه كراراً واقع می شود یا روش های كاربردی را كه برای هر موضوع یا نظامی قابل اجراست، معرفی می كند. در یك طرح رده بندی عبارت است از شماره هایی كه در صورت لزوم به شماره های اصلی اضافه می شود تا معنی آنها را اخص كند. این تقسیمات در هر نظام رده بندی نام خاص خود را دارد. به عنوان مثال در رده بندی دهدهی جنی، جدول كمكی (Auxiliary tables) و در رده بندی دیوئی جدول استاندارد نامیده می شود. در فهرست سرعنوانهای موضوعی عبارت است از موضوعهایی كه به همین منظور به موضوعهای اصلی یا به تقسیمات فرعی موضوعهای اصلی اضافه می شود. مثل «آمار» در كشاورزی - آمار و «تاریخ» در فلسفه - تاریخ. در سرعنوانهای موضوعی كتابخانه كنگره بدان Free floating subdivision می گویند.

قفسه بندی فشرده: Compact shelving*

قفسه های فشرده معمولاً از جنس فلز تهیه می شود و در مخازن بسته برای صرفه جویی در فضا بكار می رود. قفسه های فشرده به سه دسته لولایی، كشویی و ریلی تقسیم می شود. قفسه های ریلی متداولترین نوع قفسه فشرده است كه خود بنا به نحوه حركت به دو گونه تقسیم می شود. این حركت در دو جهت ممكن است : یا در امتداد طول قفسه ها و یا عمود بر طول قفسه ها. عامل حركت این قفسه ها نیز یكی از سه نوع دستی ساده، دستی مكانیكی و موتوری می تواند باشد. در حال حاضر رایج ترین نوع قفسه بندی فشرده، نوعی است كه قفسه ها در روی ریلهای عمود بر طول قفسه ها حركت می كنند. به این جهت، این سیستم بیشتر از سیستم های دیگر بكار گرفته و كاملتر شده است. نیروی محركه این قفسه ها نیز به دو صورت دستی، دستی مكانیكی و موتوری است.

گردآوری: Compilation

اثری که از گردآوری مواد از کتابها یا نوشته های دیگر پدید آید.

گردآورنده: Compiler

کسی که با گردآوری مواد دستنویس یا چاپی آثار نویسندگان مختلف، اثری پدید آورد. همچنین کسی که مطالبی را از یک نویسنده برمی گزیند و به صورت کتابی در می آورد.

آهنگساز: Composer

فردی که آهنگ می سازد، سازنده نوای موسیقی.

كامپیوتر: Computer

دستگاهی الكترونیكی برای اجرای عملكردهای منطقی و ریاضی. هر وسیله ای كه قابل پذیرش اطلاعات به طور خودكار باشد و یك رشته عملیات روی این اطلاعات انجام دهد و نتایجی از آن حاصل نماید. معمولاً این دستگاه شامل وسایل وارد كننده اطلاع و ارائه دهنده نتایج (دستگاههای ورودی و خروجی) و حافظه و واحد حساب و واحد منطق و یك واحد كنترل است.

بخش خدمات رایانه ای: Computerized services part*

سرعت و توانایی بسیار زیاد رایانه باعث شده است كه برای ذخیره و بازیابی اطلاعات از این دستگاه استفاده شود. در صورت بهره مندی از یك نرم افزار رایانه ای كه قابلیت های لازم جهت ذخیره و بازیابی منابع آرشیو را داشته باشد قادر خواهیم شد هر ركورد از منابع را فقط یكبار ذخیره نماییم و دفعات آن را به صورتهای مختلف بازیابی کرده بر روی صفحه نمایش ظاهر نماییم. همچنین با كمك خدمات نرم افزاری رایانه ای می توان آمارهای مختلفی از مجموعه عملكردهای واحد بدهیم. این بخش در واقع از زیرمجموعه های بخش خدمات فنی می باشد.

كشف الابیات: Concordance

فهرست الفبایی از آغازه های بیت های یک دیوان یا کلید واژه های آن که بدان وسیله می توان بیت مورد نظر را در متن کتاب یافت.

مندرجات: Contents note

یادداشتی در یك فهرستبرگه یا كتابشناسی كه مندرجات یك اثر را ذكر می كند. معمولاً وقتی مندرجات یك اثر در فهرستبرگه ذكر می شود كه یا اثر از منتخب آثار یك نویسنده تشكیل شده باشد، یا اثر درباره موضوع های متفاوت باشد، یا اثر چند جلدی باشد و هر جلد دارای عنوان خاصی باشد. معمولاً فهرست مندرجات را عیناً به ترتیبی كه در كتاب آمده است روی برگه ذكر می كنند. مثلاً مندرجات : بخش ا .- بخش 2 یا مندرجات : ج.1 .-ج.2 و غیره.

صفحه مندرجات: Contents Page

صفحه ای که معمولاً در صفحات مقدماتی کتاب است و فهرست مطالب یا مندرجات اثر به اضافه شماره صفحه به آنها روی آن چاپ شده است.

تكنسین لابراتوار: Control Operator

فردی است که با کسب تجربه به توانایی ظهور و چاپ، اگراندیسمان، ترمیم و اصلاح و کنترل کیفی انواع فیلم، عکس و اسلاید، پلاکت مدار چاپی / تبدیل نوار به فیلم / تبدیل صدای مغناطیسی به اپتیک برسد. گروهی از نیروهای سازمانی هستند که در رشته های خاص (عکس/فیلم) شامل ظهور نگاتیو و پزتیو - اتالوناژ - چاپ - قطع نگاتیو - تروکاژ - تبدیل صدای مگنت به اپتیک - کینسکوپ - تله سینما، بخشی از عملیات لابراتوری را بطور مداوم انجام می دهند. و در امور کنترل سیستم دخالتی نداشته و از نظر تحصیلات نیز در رده پایین تری نسبت به مهندس لابراتوار قرار دارند. اشراف کامل به تمام جوانب کاری لابراتوار یا نوآوری تغییر سیستم با استفاده از تحصیلات و تجارب کاری کمتر در چنین رده شغلی مشهود و مقبول می باشد.

فهرستنویسی تعاونی: Cooperative Cataloguing

فهرستنویسی با مشارکت چندین کتابخانه برای اجتناب از دوباره کاری. بخصوص در مواردی که کتابخانه های دیگر نسخه ای از برگه های فهرست خود را به مرکز یا کتابخانه مادر می فرستد.

نمایه سازی همارا: Coordinate indexing

در این نظام ابتدا مدارك به ترتیب خاصی مثلاً به ترتیب ورود به كتابخانه شماره گذاری می شوند كه اگر این شماره ها در دفتری به ترتیب تاریخ ثبت شود از روی شماره مدرك تاریخ احتمالی آنرا می توان تعیین نمود. سپس مفاهیم اساسی، عنوان و مندرجات مدرك بدقت نمایه سازی می شوند و این نمایه ها به واژه های اساسی كه معمولا از یك كلمه تشكیل شده باشد تجزیه می گردند و با این كار تك واژه ها (Uniterm) ساخته می شود. برای تك واژه یك برگه تهیه می شود كه دارای ده ستون عمودی است و ستونها از صفر تا 9 شماره گذاری شده اند، هر برگه به یك تك واژه اختصاص می یابد و بالای آن تك واژه مورد نظر نوشته می شود. سپس شماره هر مدرك كه تك واژه مورد نظر در آن یافت شود در برگه مربوطه و در ستون مربوطه بر حسب رقم آخر شماره مدرك ثبت می گردد. شكل ستون بندی تك واژه ها برای سهولت و تسریع در یافتن مدارك است. مشكل اساسی این شیوه یافتن یك اصطلاح مناسب برای تك واژه است و این امر بخصوص هنگامی دشوارتر می شود كه اصطلاح برگزیده شده از یك كلمه بیشتر باشد. ضمناً تك واژه ها بیشتر برای موضوعات كاملاً اختصاصی مناسب اند تا برای موضوع های كلی.

نسخه برداری: Coping Process

تهیه نسخه های مثبت از فیلم منفی.

نسخه: Copy

نمونه از یك اثر چاپی.

پدیدآور تنالگانی: Corporate author

سازمان یا موسسه یا هر نوع واحد متشكلی كه اثری تالیف كند.

تنالگان: Corporate body

اجتماعی از افراد كه یك واحد متشكل را بوجود آورده باشند مانند دولت، موسسات، ادارات دولتی، وزارتخانه ها، انجمن ها، كنفرانس ها، گردهم آئیها و جز آن. تنالگانی (صفت)، مثل پدیدآور تنالگانی.

عنوان جلد: Cover title

عنوانی است که روی جلد اصلی و اولیه کتاب، رساله یا جزوه بوسیله ناشر چاپ شده باشد. عنوان جلد غالباً با عنوان روی صفحه عنوان مختصر اختلافی دارد مثلاً کوتاهتر از آن است و شامل عنوانهای فرعی و غیره نمی شود. این عنوان با عنوانی که صحاف روی نسخه خاصی زرکوبی می کند فرق دارد.

ارجاع: Cross reference

راهنمایی از یك سرعنوان یا شناسه به سرعنوان یا شناسه دیگر. ارجاع ممكن است یك طرفه باشد و معنی آن این است كه برای كلیه مطالب مورد جستجو باید به كلمه داده شده نگاه كرد. مثل حفظ الصحه ? بهداشت. و ممكن است دو جانبه باشد و معنی آن این است كه برای مطالب مورد جستجو به جای دیگری نیز رجوع شود. مثل : كبوترها نیز? قمری ها. گاه ممكن است چند جانبه باشد كه در اینصورت از مطلبی به چند مطلب ارجاع داده شده است و معمولاً مطالب مورد ارجاع اخص از مطلب اصلی است. مثل : پرندگان نیز? كبوترها، قمری ها، ماكیان و غیره

جدول كاتر: Cutter table

اعداد اعشاری است كه با حرف یا حروف اول نام خانوادگی نویسنده تركیب می شود. جدول اول از دو رقم و جدول دوم كه با همكاری سن برن (Sanborn) تدوین یافته از سه رقم تشكیل شده و بدان نشانه مولف كاترسن برن نیز می گویند.

دانشنامه: Cyclopaedia

اثری که حاوی اطلاعات به صورت مقاله درباره بخش خاصی از دانش بشری باشد و معمولاً بر حسب الفبا تنظیم می گردد.