ویراستاری: Editing

تصحیح و پردازش و تجدید نظر یك اثر به نحوی كه از آن اثر متنی مستند و منقح پدید آید (مصدر : ویراستن)

ویراست: Edition

تمام نسخه های یک اثر که از روی متن آماده شده برای چاپ آن اثر، در یک زمان یا زمانهای مختلف با تغییرات، چاپ شده باشد. هر بار که ویراست اول عینا تجدید چاپ شود بدان چاپ دوم، چاپ سوم و غیره گویند. ولی اگر نویسنده یا شخص دیگری در متن تغییراتی بدهد و سپس آن را چاپ کند بدان ویراست دوم، سوم و غیره گویند. حتی اگر در متن کتاب دست برده نشود ولی در قطع ، صحافی ، تصاویر و غیره کتاب تغییراتی داده شود باز آن را ویراست جدید می نامیم نه تجدید چاپ جدید. باز ساخت عکسی، ویراست جدیدی را تشکیل می دهد.

ویراستار: Editor

كسی كه اثر یا مجموعه آثار یا مقالاتی را كه از آن خودش نیست برای انتشار آماده می كند. كار ویرایش ممكن است به آماده ساختن مطالب برای چاپخانه منحصر باشد، یا ممكن است شامل سرپرستی چاپ، تجدید نظر در متن یا توضیح آن و افزودن مقدمه، تعلیقات و یا مطالب انتقادی دیگر باشد.

شكنندگی: Embrihle*

اگر فیلمی مقدار زیادی از رطوبتش را از دست داده باشد، ترد می شود. اگر دوباره رطوبت نسبی محیط را تغییر بدهیم و مقدار رطوبت را زیاد كنیم تا حدی می توانیم بر این مشكل فائق آییم به طور كلی فیلم های پلی استر نسبت به شكنندگی مقاوم ترند. برای آنكه بدانیم فیلمی شكننده شده یا نه، باید آن را خم كنیم. اگر فیلم در این حالت بشكند معلوم می شود كه فیلم دچار حالت شكنندگی است.

خرابی امولسیون: Emulsion corruption*

در فیلم ها، به خصوص در فیلم های نیتراتی، از همان روی که ساخت آنها در کارخانه پایان می پذیرد فرایند تجزیه آنها آغاز می گردد. ذرات نقره تصویر تکه تکه سفید می شود، سپس تجزیه شده و قهوه ای رنگ می گردند. از این فیلم باید فوراً یک کپی جدید تهیه کرد و آن را از خطر نابودی نجات داد. خرابی امولسیون ممکن است در نتیجه وجود قارچ ها یا کپک بوجود آید. اکثر اوقات قارچ یا کپک بصورت نقاط تیره یا غیرعادی در سطح امولسیون به چشم می خورند. چنانچه این نقاط را به حال خود باقی گذارند، از نظر اندازه و تعداد زیادتر می شوند. سرانجام امولسیون آن چنان آسیب می بیند که فیلم غیرقابل استفاده می گردد.

دایره المعارف: Encyclopaedia

اثری که حاوی اطلاعات به صورت مقاله درباره تمام معارف بشری باشد. مطالب و موضوعها در دایره المعارف معمولاً بر حسب حروف الفبا تنظیم می شود.

شناسه: Entry

مجموعه داده هایی كه در یك بایگانی مدركی را مشخص و معرفی می نماید. (مثلاً در یك فهرست، كتابشناسی، نمایه و غیره) و از ارجاعها متمایز است. عنصری كه از طریق آن می توان به یك اثر یا اطلاعات درون اثر دسترسی پیدا كرد.

واژه شناسه: Entry word

اولین كلمه از یك شناسه در هر فهرست ؛ واژه ای كه تنظیم فهرست بر مبنای آن انجام می گیرد.

وسایل و نشانه گذاری قفسه: Equipment and shelf notation*

برای مشخص كردن نوع كتابهای هر طبقه یا قفسه می توان از راهنمای فلزی كه دارای جای برچسب است استفاده كرد. این وسایل به آسانی در لبه طبقه جایگزین می شود. طول لبه فوقانی 10 سانتی متر است و ارتفاع آن بسته به قطر طبقه بین 1/5 تا 2/5 سانتی متر متغیر است.

گسترش (رده بندی): Expansion (classification)

اضافه کردن و گسترش مفهوم یا مفاهیمی در طرح رده بندی یا تهیه جدولی از آن برای استفاده از تقسیمات فرعی بیشتر، مثل گسترش رده زبان فارسی، ادبیات فارسی، تاریخ ایران و غیره در نظام رده بندی دهدهی دیوئی که توسط کتابخانه ملی ایران انجام شده است.