برگه دان مستند اسامی: Name authority file

مجموعه ای از برگه های مستند اسامی افراد حقیقی و حقوقی که به صورت الفبایی مرتب شده باشند همراه با ارجاع های لازم از شکل های مختلف آنها.

فهرست مستند اسامی مشاهیر و مولفان: Name authority list of authors and famous people

این اثر یکی از ابزار ضروری فهرستنویسی است که با استفاده از آن می توان آثار یک نویسنده یا درباره او را کنار هم گرد آورد. علاوه بر آن کلیه مترجمان و نیز محققان می توانند از آن به منزله یک کتاب مرجع بهره بگیرند. این اثر و ضمایم بعد از آن اکنون به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی در کامپیوتر موجود است

فهرست اسامی: Name Catalogue

فهرست اسامی عبارت از مجموعه برگه هایی است که سرعنوان آنها «اسم» باشد خواه اسم مکان یا اسم شخص یا اسامی تنالگانها. این اسامی ممکن است سرشناسه، شناسه افزوده یا موضوع کتاب باشند. تفاوت این فهرست با فهرست پدیدآور / عنوان این است که اولاً شناسه های عنوانی در این فهرست داخل نمی شود، ثانیاً شناسه های موضوعی در صورتی که از اسم خاص (مکان، شخص یا تنالگان) تشکیل یافته باشد در اینجا وارد می شوند.

شناسه افزوده نویسنده / عنوان: Name-title added entry

شناسه افزوده ای كه شامل نام شخص یا تنالگان پدیدآور به اضافه عنوان اثر باشد.

اصطلاح اخص (بازیابی اطلاعات): Narrower term (Information retrieval)

واژه ای كه دلالت بر موضوع خاص دارد و مفهوم آن بمراتب محدودتر از واژه ای است كه معنای عام و وسیعی دارد. مانند «كبوتر» كه خاص تر از «پرندگان» است.

زبان طبیعی: Natural Language

زبان گفتاری و نوشتاری كه نحو و قوانین آنها از طریق كاربرد به دست می آید.

نگاتیو: Negative

فیلم خامی که عکس های آن هنوز ظاهر و چاپ نشده اند. رایج ترین نگاتیوهای فیلم عکاسی 110 و 135 است.

نگاتیو: Negative

پس از فیلمبرداری یا عكسبرداری و انجام فرآیند ظهور بر روی فیلم خام، به فیلم بدست آمده كه حاوی تصاویر منفی است، نگاتیو گفته می شود. حال اگر فیلم خام اولیه سیاه و سفید باشد، نگاتیو سیاه و سفید با ماسك آبی و بنفش، و اگر فیلم خام رنگی باشد، نگاتیو رنگی با ماسك نارنجی رنگ خواهیم داشت.

آرشیو نگاتیو: Negative Archive

مكانی است كه در آن نگاتیوها، نگاتیوهای راش و همچنین نگاتیوهای قطع شده و كنتاكتهای نگاتیو (سیاه و سفید، رنگی و اسلاید) در شرایط مناسب از نظر دما و رطوبت، نگهداری می شوند. محل نگهداری کلیه نگاتیو ها شامل فیلم های راش و نگاتیوهای قطع شده است. ایجاد آرشیوهای مختلف جهت استفاده برنامه سازان یکی دیگر از فعالیتهای جنبی لابراتوار است.

دستگاه ظهور نگاتیو: Negative Processor

این دستگاه در لابراتوار فیلم جهت ظهور نگاتیوهای اكسپوز شده مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه مذكور از تانك های متعددی تشكیل شده كه درون هر تانك داروی خاصی با تركیبات ویژه ای قرار دارد و نگاتیوها پس از عبور از این داروها ظاهر می گردد.

شبكه: Network

دو یا چند كتابخانه یا سازمان دیگر كه مشتركاً یك برنامه مبادله اطلاعات را از طریق ارتباط با یكدیگر برای اهدافی عملی و قابل اجرا به انجام می رسانند. شبكه معمولاً دارای یك نظامنامه رسمی است كه بر مبنای آن مواد، اطلاعات و خدمات انواع كتابخانه ها و یا سایر سازمانها در دسترس استفاده كنندگان بالفعل و بالقوه آنان قرار می گیرد. كتابخانه ها ممكن است از نظر محل پراكنده و در شهرها، استانها یا مناطقی مختلف قرار داشته باشند، ولیكن در مورد همكاری با یكدیگر به توافق رسیده اند. كامپیوتر و ارتباط از راه دور از ابزار و وسایل این همكاری است.

روزنامه: Newspaper

نشریه ای که در وقت معین و با فاصله زمانی مشخص که معمولاً روزانه، یا چند بار در هفته است، وقایع را گزارش می دهد و درباره موضوعهای روز به بحث می پردازد.

میله روزنامه: Newspaper rod

وسیله ای میله مانند از چوب یا جنس دیگر كه اوراق روزنامه را برای آسان ساختن كار خوانندگان بدان می آویزند.

جا روزنامه ای: Newspaper stand

وسیله ای مخصوص برای عرضه كردن روزنامه در كتابخانه.

جا روزنامه ای: Newspaper stand

روزنامه ها معمولاً برای استفاده بیشتر در محل نشریات و مجلات نگهداری می شوند. هر شماره روزنامه به میله روزنامه كشیده می شود. میله روزنامه چوب استوانه ای شكل بلندی است به قطر حدود 3 سانتیمتر و طول كمتر از یك متر. این چوب از ابتدا تا 10 سانتیمتری انتهای آن به چهار یا شش پره تقسیم می شود. هر شماره از روزنامه در داخل یك پره قرار می گیرد، یعنی چند روزنامه را می توان در یك میله روزنامه جای داد. جا روزنامه ای را به اشكال مختلف می سازند.

بی تا: No Date (n.d.)

نشان دهنده این است كه تاریخ انتشار نامشخص است. اگر كتاب هیچ اثری از تاریخ نداشته باشد ولی تاریخ از منابع كتابشناختی دیگر بدست آمده باشد در برگه فهرستنویسی یا در كتابنامه در داخل قلاب [ ] قرار می گیرد.

خشه (كامپیوتر): Noise (computer)

به هر نوع اختلال یا ایجاد سیگنالهای ناخواسته در كامپیوتر اطلاق می شود.

دروازه خشه: Noise Gate

رسانه های غیر نوشتاری: Non print media*

اگر چه در رسانه های این گروه احتمالاً از رمزهای كلامی نوشتاری نیز استفاده می شود، اما سهم آنها نسبت به دیگر راههای انتقال پیام كمتر است. در شكل دهی این رسانه ها رمزهای تصویری نقش بیشتری دارند. این گروه خود به سه دسته الف. رسانه های تابلویی (نمایشی) ب. رسانه های تصویری مات ج. رسانه های تصویری شفاف تقسیم می شود.

مواد غیر كتابی: Non_book materials

به موادی از كتابخانه گفته می شود كه در توصیفی كه برای كتاب، پیایند و جزوه شده است نگنجد و همچنین استفاده از آنها نیازمند وسایل بخصوصی باشد. برای مثال : مواد دیداری و شنیدای، موادی كه در بایگانی آویخته نگهداری می شود. میكروفرمها، نرم افزارهای كامپیوتری و نظایر آن.

نشانه رده بندی: Notation

بطور کلی مجموعه ای از نشانه ها،عموماً بصورت حرف و عدد یا عدد تنها که برای نشان دادن تقسیمات یا اجزاء یک طرح رده بندی بکار می رود. اختصاصاً به معنی : علایم و نشانه هایی که در یک طرح رده بندی تقسیمات را بیان می کند. این نشانه ها الف) برای مکانیزه کردن نظم مطالب در طرح رده بندی، ب) برای ایجاد یک علامت کوتاه که بتواند در تنظیم کتابها در قفسه کتابخانه، در ایندکسها و کتابشناسیها و فهرست ها مورد استفاده قرار گیرد، ج) ایجاد رابطه ای بین فهرست و موقعیت کتاب در قفسه که قابل یادگیری و ماندن در حافظه باشد، بکار می رود.

یادداشت: Note

عبارتی برای توضیح متن یك كتاب یا افزایش مطلبی به آن، كه در همان صفحه از متن یا در پایان كتاب یا فصل چاپ شده باشد.

ماشین شماره زن: Numbering machine

دستگاه كوچكی است كه بر حسب شماره دلخواه تنظیم می شود و شماره ها را مسلسل وار می زند و بیشتر برای شماره مسلسل دفتر ثبت به كار می رود.