در دست سفارش: On Order

موقعی است که سفارش انجام شده ولی کتاب هنوز نرسیده است. در بخش تهیه و انتخاب معمولاً برگه دان مجزایی برای کتابهایی که سفارش شده ولی هنوز نرسیده است تهیه می شود و به آن برگه دان "در دست سفارش" نیز گفته می شود.

پروژكتور تیره: Opaque Projector

نور افكنی كه قادر است تصاویر چاپی كوچك را كه روی كاغذهای غیرشفاف است مثل نقشه ها، كارت پستال ها، عكس ها، صفحات كتاب و غیره را بزرگتر از اندازه حقیقی روی دیوار، پرده و غیره منعكس كند.

مخزن باز: Open stack*

كتابخانه ای كه خواننده بتواند مستقیماً به كتابهای آن دسترسی داشته و كتابهای موجود در قفسه ها را بررسی نماید.

صفحه نوری، دیسك نوری: Optical disk

صفحه پلاستیكی با روكش براق فلزی و قابل خواندن با پرتو لیزر، لوح فشرده، صفحه های لیزری و صفحه های ویدیویی از انواع صفحه نوری هستند.

صدای اپتیك: Optical sound

صدایی كه بصورت تكه های تاریك روشن و خطوط زیگ - زاگ در حاشیه نوار فیلم، كنار تصویر، در یك نوار ممتد نقش می بندد و موقع نمایش فیلم، یك چشم الكتریكی تصویر آن را می گیرد و به صدا تبدیل می كند. «صدای اپتیك» روش معمول ضبط صدا بر فیلم است. نوع دیگر صدای ضبط شده در حاشیه فیلم، صدای مغناطیسی است..

اركستر: Orchester

به مفهومی کلی، به مجموعه ای از سازهای همگون یا ناهمگون اطلاق می شود که به اجرای قطعه ای از پیش آماده شده می پردازد و انواع مختلفی دارد : 1- ارکستر سمفونی 2- ارکستر مجلسی 3- ارکستر اپرا 4- ارکستر سازهای ملی.

اركستراسیون: Orchestration

سازبندی یا هنر به کاربردن سازهای مختلف در یک موسیقی است، به عبارت دیگر شناخت عوامل تشکیل دهنده ارکستر و توانایی آهنگساز در تقسیم ملودی بر سازهای ارکستر را ارکسترسیون می گویند.

برگه سفارش: Order card

برگه ای به منظور ثبت اطلاعات لازم برای سفارش كتاب كه بر مبنای آن كتاب ارسال و بهای آن پرداخت می گردد. این برگه در واقع سابقه رسمی سفارش هر كتاب بطور انفرادی است.

فهرستنویسی بنیادی: Original Cataloguing

هر گاه اثری قبلاً فهرست نشده باشد و برای نخستین بار فهرست شود این نوع فهرستنویسی را فهرستنویسی بنیادی می گویند.

عنوان به زبان اصلی: Original title

در مورد کتابهای ترجمه شده عنوانی است که نویسنده اصلی اثر برای کتابش گذاشته است.

عنوان اولیه: Original title

اولین عنوانی که نویسنده برای کتاب خود تعیین کرده است. در مورد کتاب های ترجمه شده عنوان به زبان اصلی است.

عنوان دیگر: Other title information

هر عنوان دیگری که غیر از عنوان اصلی و عنوان به زبان دیگر باشد. هم چنین به عبارتی که در ارتباط با عنوان اصلی یا عنوان به زبان دیگر یا عناوین دیگر می آید و مبین ماهیت، محتوا، انگیزه یا شرایط تولید و نشر کتاب است، نیز اطلاق می شود.

رؤوس مطالب: Outline

خلاصه ای كوتاه یا مختصر از یك كتاب یا مبحث یا نوشته كه معمولاً حاوی عناوین یا عنوانهای اصلی و فرعی آن نوشته باشد.

جریمه دیركرد: Overdue fine

جریمه ای که استفاده کننده کتابی [یا ماده آرشیوی] باید بابت دیرکرد استرداد کتاب [یا منبع] از تاریخ تعیین شده به کتابخانه پرداخت نماید.

اخطار دیركرد: Overdue notice

نامه یا ورقه ای كه كتابخانه [یا آرشیو] به منظور استرداد کتاب [یا منبعی] كه در وقت تعیین شده برگشت نشده است برای امانت گیرنده آن ارسال می دارد.

پروژكتور اورهد: Overhead Projector

وسیله ای كه برای انعكاس تصاویری كه روی مواد شفاف نوشته شده است به كار می رود. این وسیله در مقابل شخصی كه از آن استفاده می كند قرار می گیرد و تصویر روی پرده در پشت یا كنار او می افتد.