قفسه: Rack

رف یا تعدادی از رفها یا جعبه كه در توی دیوار یا در بعضی از وسایل منزل ساخته می شود به منظور جادادن و نشان دادن كتابها، مجلات و روزنامه ها و بر طبق این كه كدامیك را جا دهد به همان نام خوانده می شود مانند قفسه كتاب، قفسه مجلات و غیره. واژه انگلیسی Rack امروزه كمتر به كار می رود و به جای آن از Case یا Stand استفاده می كنند.

رك: RACK

محفظه ای چوبی یا فلزی با عرض استاندارد 19 اینچ که برای نصب تجهیزات مختلف صوتی استفاده می شود.

دفتر ثبت اعضا: Reader's regester

دفتر ثبتی كه جزئیات مربوط به اعضای كتابخانه در آن ثبت شده باشد.

تالار مطالعه: Reading room

اتاقی است كه از آن برای مطالعه كتاب و مجلات استفاده می شود.

چاپ جدید: Recension

تجدید نظر در یک اثر قدیمی به طوری که متن جدید با تمام متون شناخته شده مقابله و بررسی شود و یک اثر جدید بوجود آید.

حلقه: Reel

قرقره فلزی یا پلاستیك كه فیلم یا نوار ضبط صوت روی آن پیچیده می شود.

برگه ارجاعی: Reference card

برگه ای كه شامل ارجاع از یك مطلب به مطلب دیگر باشد.

مجموعه مرجع: Reference collection

مجموعه ای از كتاب و دیگر مواد كتابخانه ای كه برای كسب اطلاع و تسهیل در مراجعه كنار هم نگهداری می شود. به طور كلی این گونه مواد به امانت داده نمی شوند.

كتابدار مرجع: Reference Librarian

کتابداری که متصدی بخش مرجع یک کتابخانه است.

منابع مرجع: Reference material

كتاب یا دیگر مواد كتابخانه ای كه تنها برای یافتن اطلاعات معین و محدودی تهیه و تنظیم شده است نه برای خواندن تمام كتاب، مثل واژه نامه ها و دایره المعارفها.

مرجع یابی: Reference retrieval system

پیدا كردن كلیه منابع ارجاعی مربوط به یك مدرك به منظور پاسخگویی به یك سوال تحقیقاتی. برگه دان ها و نمایه ها در این نظام مورد استفاده قرار می گیرند. مرجع یابی یكی از جنبه های بازیابی اطلاعات است.

خدمات مرجع: Reference Services

آن بخشی از کتابخانه که کارهای زیر را انجام می دهد : 1- کمک و راهنمایی به مراجعان به خصوص در مورد تجسسهای علمی و یافتن اطلاعاتی تازه در مورد موضوعهای مختلف. 2- انجام امور یک "کتابخانه مرجع". 3- هر نوع کمک فردی که توسط کتابدار به خوانندگان و محققان و مراجعان به کتابخانه داده می شود.

بخش مرجع: Refernce department

قسمتی از كتابخانه كه در آنجا كتابهای مرجع نگهداری می شود.

كارت عضویت (برگه عضویت): Registration Card

كارت عضویت یا شناسایی كه برای اعضاء صادر می شود كه بتواند از طریق آن كتاب [یا ماده آرشیوی] از یك كتابخانه [یا آرشیو] امانت بگیرند.

تمدید: Renew

افزایش زمان : الف. برای كتاب یا مواد دیگری كه در امانت است. ب. در آن مدت كارت عضویت كتابخانه معتبر است. ج. برای اشتراك نشریات.

مرمت: Repairing

برگرداندن محتوای صوتی یا تصویری مواد آرشیوی به وضعیت اولیه را مرمت و بازسازی گویند.

مرمت: Repairing

بازسازی فیزیکی و رفع عیب از سند از طریق ترمیم قسمتهای صدمه دیده و تغییر یافته، برگرداندن شرایط اولیه به سند یا رفع اثر آتی که سند در هنگام مرمت دیده است.

مرمت: Repairing

تعمیر و مرمت یك صحافی زوار دررفته و تعمیر جلد و محكم كردن دو طرف جلد به عطف.

گزارش: Reporting

برنامه ای است گاه مستقل و گاه جزئی از یک برنامه که در آن محیط، شرایط و فضای رویدادی موضوعی خاص از سوی گزارشگر (گزارشگران) برای مخاطب منعکس می شود. در مواردی موضوع گزارش یا رویداد شکلی تخصصی دارد مثل گزارش کنگره ها و گردهمایی های علمی و ورزشی. در گزارشهای تلویزیونی از طریق دوربین با مخاطب رابطه برقرار می شود و مخاطب در محیط و فضای مورد گزارش قرار می گیرد و توضیحات گزارشگر در جهت تکمیل انعکاس این رویداد است

تجدید چاپ: Reprint

هنگامی که تمام نسخ چاپ اول کتابی به فروش می رسد در صورت وجود تقاضا ناشر مجدداً کتاب را به چاپ می رساند. اگر کتاب از نظر محتوا به همان صورت اولیه مجدداً منتشر شود به آن تجدید چاپ یا چاپ بدون تجدید نظر می گوییم.

تكثیر: Reprography

تهیه نسخه های اضافی از روی نسخه اصلی یا نسخه مادر یك نوشته، فیلم یا هر مدرك دیگر كه به وسیله دستگاههای تكثیر الكتریكی، نوری و غیره مثل فتوكپی، زیراكس، عكاسی، ماشین های تحریر و غیره به صورت اوزالید، میكروفیلم، نسخه عكسی و صور و اشكال دیگر تكثیر می شود.

كتابخانه های تحقیقاتی: Research Libraries

كتابخانه ای با مواد كاملاً اختصاصی كه بتوان در یك زمینه خاص تحقیقات جامعی در آن انجام داد. مانند كتابخانه های فنی یا كتابخانه های دانشكده ای.

كتاب ذخیره: Reserved book

کتابی که پس از بازگشت به کتابخانه برای مدت معینی بنا به درخواست یک امانت گیرنده دیگر برای او نگهداری می شود. بنا بر مقررات کتابخانه ممکن است بهای این سرویس دریافت شود و یا کتاب بطور رایگان در اختیار متقاضی قرار گیرد.

نظام بازیابی: Retrieval System

سلسله اعمالی كه منتج به دست یابی به اطلاعات مورد نیاز می شود «نظام بازیابی» نامیده می شود. این نظام نیاز به اجزایی به عنوان «انتخابگر» (Selector) دارد كه قادر است اطلاعات مورد بحث را در قسمت ذخیره شناسایی كند.

فیلم ریورسال: Reversal film

فیلمی كه بعد از برداشتن، ظاهر و ثابت شده و بجای تصویر منفی، تصویر مثبت داشته باشد. اینگونه فیلمها ممكن است سیاه و سفید، رنگی، ناطق یا صامت بوده و معمولاً 16 م م هستند.

فیلم ریورسال: Reversal film

فیلمی كه نسخه ی منفی (نگاتیو) و نسخه مثبت (پوزیتیو) آن یكی است، یعنی همان فیلمی را كه در دوربین می گذارند و با آن فیلم می گیرند بعد از ظهور، نسخه مثبت و قابل نمایش به دست بدهد. فیلم های 8 میلی متری «ری ورسال» هستند.

فیلم ریورسال: Reversal film

لایه حساس در فیلم ریورسال، تصویر مثبت متعارفی را با رنگها و رنگمایه های طبیعی به وجود می آورد. در این روش دیگر نسخه منفی فیلم وجود ندارد. بدین لحاظ، چاپ ضرورت ندارد و فرایندهای لابراتوری سریع تر خواهد بود (ظهور فیلم در دو مرحله و در یک ماشین ظهور انجام می شود)

فهرستنویس ارشد: Reviser

فهرستنویسی که کار فهرستنویسی دیگران مثلاً تعیین شماره های رده بندی و تهیه شناسه ها را بازبینی و تصحیح می کند.

بازپیچی: Rewind

اصطلاحی در باز بینی فیلم است. در صورتی كه فیلم در نقطه شروع نباشد، ابتدا فیلم را باز پیچی می كنند تا به ابتدای آن برسد و از اولین تصویر، زمان آن را محاسبه می كنند

دستگاه ریوایندر: rewinder

نوار برگردان. اعضای روی دستگاه ضبط کننده نوار مغناطیسی که برای برگرداندن نوار با سرعت زیاد بکار می رود.

فیلم خام: Row Film

فیلمی است كه نور ندیده و آماده برای نوردهی در دوربین می باشد. همچنین به این فیلم، ذخایر مواد خام آماده برای بهره برداری نیز می گویند. فیلم از نظر ساختار به سه دسته تقسیم می شود كه شامل نگاتیو (رنگی، سیاه و سفید)، پزتیو (رنگی، سیاه و سفید) و ریور سال می باشد. همچنین فیلمها بر حسب پهنای آنها به 4 دسته تقسیم می شوند، كه عبارتند از : فیلمهای 8 میلیمتری، 35 میلیمتری و 70 میلیمتری، فیلم های 70 و 35 میلیمتری اختصاص به سینما دارند و 16 میلیمتری در تلویزیون مورد استفاده قرار می گیرند. فیلم های 8 میلیمتری را آماتورها استفاده می كنند.

حق تالیف: Royalty

اجرتی مادی که از طرف ناشر طبق قرارداد قبلی در قبال بهره برداری از یک اثر ادبی، هنری یا علمی و جز آن به مولف آن اثر داده می شود.

پزتیو راش: Rush Positive

به كپی پزتیو چاپ شده از روی تمام نگاتیوهای اكسپوز شده، شامل كلیه برداشتها از یك پلان خاص اطلاق می شود.

راش: Rushes

نسخه چاپ شده (مثبت) نگاتیوهای فیلمبرداری شده همراه با صدا را «راش» می نامند. بازبینی راش ها برای كنترل نتیجه كار (بازی هنرپیشگان، كیفیت تصویر و حركات دوربین و غیره) انجام می گیرد. در پایان فیلمبرداری ها «راش» ها در اختیار تدوین كننده فیلم قرار می گیرد تا در دو مرحله تدوین اولیه (راف كات) و تدوین نهایی (فاین كارت) به صحنه های فیلمبرداری شده نظم و ریتم پیشرفت منطقی داستان را بدهد.

راش: Rushes

به مجموعه تصاویر فراهم آمده و ادیت نشده از موضوع گفته می شود كه هنوز انتخاب و تدوین نهایی درباره آنها اعمال نگردیده است.