فهرست مندرجات: Table of Contents

صورت مقدماتی بخش ها، فصول، عناوین و دیگر قسمتهای یک کتاب یا صورت مقالات یک پیایند به ترتیب قرار گرفتنشان در کتاب با ذکر شماره صفحات آنها، به طور اختصار «مندرجات» هم نامیده می شود.

بوبین جمع كننده (بوبین فیلم گیره): Take_up Bobine

بوبین یا حلقه ای است كه فیلم كار شده و به مصرف رسیده در دوربین فیلمبرداری، دستگاه چاپ لابراتوری یا دستگاه نمایش دهنده، بر روی آن پیچیده و برای كاربردهای بعدی جمع آوری می شود.

تیزر: Teaser

قطعه برنامه کوتاهی برای معرفی کالا/ خدمات یا محصولی به شکل موجز، با هدف تبلیغاتی

كتابخانه های فنی: Technical Libraries

كتابخانه ای كه بیشتر مجموعه آنرا كتابهای فنی تشكیل می دهد.

خدمات فنی: Technical Services

تهیه و خرید مواد کتابخانه ای به اضافه فهرستنویسی، رده بندی و آماده سازی ظاهری کتاب برای گذاشتن در قفسه ها را خدمات فنی گویند.

كمك كتابدار: Technician

اصطلاحاً به کسی اطلاق می شود که پس از دریافت مدرک دیپلم یا فوق دیپلم حداقل در یکی از کلاسهای کوتاه مدت کتابداری شرکت کرده باشد.

تله سینما (تله سین): Telecine

دستگاهی ویژه برای نمایش و پخش در سیستمهای تلویزیونی می باشد كه توسط آن بدون استفاده از پرده واسطه، تصویر فیلم مستقیماً به سیگنال ویدیو تبدیل می شود. این دستگاه اغلب فیلمهایی را كه بصورت سوپر 8 تا 16 میلیمتری یا 35 میلیمتری هستند، قابل پخش به صورت تصویر تلویزیونی می نمایند. در تلویزیون ایران به ندرت از فیلم اصلی استفاده می شود، در واقع از روی فیلم، نوار ویدئویی تهیه شده و در موقع مناسب مبادرت به پخش آن می نمایند.

تله سینما (تله سین): Telecine

دستگاهی است برای نمایش فیلمهای سینمایی از تلویزیون که با اتصال آن به یک دستگاه ضبط ویدئوکاست، امکان کپی کردن فیلم بر روی ویدئوکاست فراهم می شود.

پایانه: Terminal

در بعضی از سیستم ها، دستگاههای ورودی و خروجی به كامپیوتر اضافه می شود كه به آن ترمینال (Terminal یا Console) گفته می شود. استفاده كننده به وسیله پایانه می تواند مستقیماً با كامپیوتر در ارتباط باشد. پایانه معمولاً مجهز به ماشین تحریر، چاپگر و ابزار نمایش است. بطور كلی پایانه، دستگاهی است كه برای ارسال داده ها به یك نظام كامپیوتری و یا دریافت داده ها از آن استفاده می شود.

متن: Text

قسمت اصلی یك اثر كه از حواشی، زیرنویس و مقدمه و ملحقات متمایز باشد.

مجموعه متون: Texts' collection*

متون رادیویی از دیگر مجموعه های موجود در آرشیو رادیو می باشد ؛ كلام كلیه برنامه های رادیویی اعم از زنده یا تولیدی توسط نویسندگان رادیو به نگارش در می آید و پس از آنكه توسط سردبیر و ویرایشگر آن برنامه به ترتیب كنترل محتوایی ویرایش شد، توسط گویندگان اجرا و ضبط می گردد و برای پخش از آنتن آماده می شود و پس از پخش جهت بایگانی به آرشیو متون تحویل داده می شود.

اصطلاحنامه: Thesaurus

مجموعه اصطلاحات یک رشته است که میان آنها روابط معنایی، رده ای و سلسله مراتبی برقرار شده و توانایی آن را دارد که موضوع آن رشته را با همه جنبه های اصلی و فرعی و وابسته، به گونه ای نظام یافته و به منظور ذخیره و بازیابی اطلاعات و مقاصد جنبی ارائه دهد.

تیتراژ: Title

تیتراژ یا عنوان بندی، مجموعه ای ساخت یافته از عناصر بیانی تلویزیون (صدا، تصویر، موسیقی، علائم و نمادهای گرافیكی و خط و نوشته) است كه در مدت زمان كوتاه به معرفی اثر و فراهم آورندگان آن زیر عنوانهای مشخص همچون «تهیه كننده / گان» ، «تصویربردار / ان» ، «نویسنده / گان» و ... می پردازد. تیتراژ، بسته به خصوصیات اثر یا مقاصد پخش، در آغاز (تیتراژ آغازین) یا پایان (تیتراژ پایانی) یا هم آغاز و هم پایان در نظر گرفته می شود.

عنوان: Title

به معنای اعم نام مشخص کننده هر اثر شامل عنوان برابر، عنوان فرعی یا عبارات توصیفی دیگر که در فهرستبرگه ها قبل از نام نویسنده، ویرایش یا مشخصات انتشار می آید.

برگه عنوان: Title card

فهرستبرگه ای كه عنوان كتاب به منزله شناسه افزوده در بالای آن قرار گرفته باشد.

شناسه عنوانی: Title entry

شناسه ای است در فهرست، كتابشناسی یا نمایه كه عموماً بر مبنای اولین كلمه شاخص عنوان برگه آرائی شده. این نوع شناسه ها غالباً به عناوین غیرمعمولی یا عناوینی كه به راحتی بتوان آنها را به خاطر سپرد محدود می شوند. در فهرست برگه ای معمولاً به عنوان، شناسه افزوده می دهند مگر اینكه پدیدآورنده اثر شناخته شده نباشد كه در آن صورت عنوان سرشناسه خواهد شد.

صفحه عنوان: Title page

معمولاً صفحه دست چپ از دومین صفحه كتاب (صفحه اول معمولاً چسبیده به جلد و سفید است) كه عنوان كامل، عنوان فرعی، نام نویسنده به طور كامل به انضمام درجه و مقام علمی او، ویرایش، نام ناشر، نشانی و تاریخ نشر روی آن قرار می گیرد. پشت صفحه عنوان شامل مشخصات ویرایشهای دیگر، نام چاپخانه و نشانی، نام صحاف، جزئیات مربوط به كاغذ و حروفی كه در چاپ كتاب به كار رفته، دارنده حق مولف و در مورد كتابهای آمریكایی، شامل شماره سفارش برگه كتابخانه كنگره یا اطلاعات مربوط به فهرستنویسی پیش از انتشارات (CIP) است. صفحه عنوان در كتابهایی كه خطشان از چپ به راست است، طرف راست از دومین صفحه كتاب است.

عنوان كامل: Title proper

نام کامل یک اثر شامل عنوان برابر ولی فارغ از عنوان به زبان دیگر و سایر اطلاعات عنوانی.

عناوین (تیتراژ): Titles

نوشته هایی كه معمولاً در شروع فیلم ها می آید و معرف سازندگان و بازیگران فیلم است. این نوشته ها را Credits یا Credit titles هم می گویند.

پی نما: Tracing

در فهرستبرگه، ثبت تمام شناسه های افزوده در پایین برگه مادر كه بوسیله آنها اثر معرفی می شود، اعم از شناسه های موضوعی و غیرموضوعی. پی نما معمولاً در روی برگه و گاه پشت آن و یا در یك برگه ضمیمه به برگه مادر نوشته می شود. پی نما بخصوص در فهرست برگه ای از این جهت حائز اهمیت است كه در موقع تصحیح یا تغییر یك برگه، نشان می دهد كه چه برگه هایی در رابطه با آن باید مورد بازرسی و تغییر قرار گیرد.

آموزش: Training

كارهایی كه برای بالا بردن مهارت، آگاهی و تخصص كارمندان حرفه ای و غیر حرفه ای انجام می شود. آموزش ممكن است برای آشنایی با یك نظام یا كاری روزمره یا ایجاد مهارتهای جدید یا افزایش مهارتهای موجود برای كارآیی بیشتر، رضایت شغلی، تعهد، تغییرات داخلی، همكاری یا اعتلا به مقام بالاتر باشد.

خلاصه مذاكرات: Transactions

مجموعه یا خلاصه سخنرانیها و مقالات خوانده شده در جلسات یا کنفرانس های مربوط به یک اجتماع، سازمان و غیره. فرق آن با Proceedigns که در این اصطلاحنامه صورت جلسات خوانده شده، این است که صورت جلسات الزاماً متن سخنرانیها را در برندارد و غالباً شامل برنامه جلسات است.

مترجم: Translator

کسی که از یک زبان به زبان دیگری ترجمه کند و یا از صورت قدیمی تر یک زبان به شکل جدیدتر برگرداند.

رساله: Treatise

کتاب یا نوشته ای که به طور سیستماتیک و یا انضباطی خاص حقایق یا اصولی را مورد بحث قرار می دهد و به نتیجه می رساند.