پرونده دان: Vertical file

قفسه كشویی كه می توان اوراق را به طور عمودی در آن بایگانی كرد به مجموعه ای از جزوات، بریده نشریات و مواد مشابه كه برای سهولت دستیابی به طور عمودی در كشو، جعبه یا محفظه مناسبی قرار می دهند، بایگانی آویخته می گویند.

ویدیو: Video

اصطلاحی عام برای نمایش تصویری و اغلب به معنی كاست ویدیویی.

دوربین ویدیویی: Video Camera

دوربینی كه تصاویر را روی نوار مغناطیسی ضبط می كند و این نوار برای نمایش تصاویر ضبط شده در دستگاه نوارخوان قرار داده می شود.

ضبط صوت ویدیویی: Video tape recorder

دستگاهی كه به تلویزیون متصل است و صدا و تصویر را روی نوار مغناطیسی ضبط می كند. به آن كاست ویدیویی یا ضبط و صوت كاست ویدیویی می گویند.

ضبط ویدیویی: Videorecording

ضبط و نسخه برداری نشانه های دیداری یا شنیداری برای نشان دادن از طریق تلویزیون.

نوار ویدیو: Videotape

نوار مغناطیسی که روی آن علائم و نشانه های دیداری و شنیداری برای نشان دادن از طریق تلویزیون ضبط می شود. نوار ویدیو با پهنای 2 اینچ (برابر 5 سانتی متر) و نوار ویدیو با پهنای 1 اینچ (برابر 2/5 سانتی متر) می باشد. که در زمانهای مختلف از 20 دقیقه تا 90 دقیقه به بازار عرضه می شود و عموماً مدت آنها بر روی جعبه نوار نوشته شده است.

ویدئوتكس: Videotex

یك نام ژنریك برای سیستمهایی كه می توانند متن نوشتاری را روی صفحه تلویزیون ظاهر سازند. انتقال اطلاعات ممكن است از طریق پخش تلویزیونی یا از طریق خطوط تلفن روی كامپیوترهای شخصی انجام پذیرد.

ویدئوكاست: Video_Cassette

نوار ویدئویی که برای همیشه درون جعبه ای کار گذاشته شده است و از حلقه ای به دور حلقه دیگری می پیچد. ابعاد ویدئوکاست ها عبارتند از : ویدئوکاست یوماتیک (U-Matic) با پهنای 3/4 اینچ، ویدئوکاست وی. اچ. اس. (V. H. S) با پهنای 1/2 اینچ، ویدئوکاست اس. وی. اچ. اس. (S. V. H. S) با پهنای 1/2 اینچ، ویدئوکاست بتاماکس (Betamax) با پهنای 1/2 اینچ و ویدئوکاست بتاکم (Betacam) با پهنای 1/2 اینچ. مدت ویدئوکاست ها از 20 دقیقه تا 3 ساعت متغییر است.

ویدئودیسك: Video_disc

نوعی دیسک نوری (Compact Disc=CD) که برای ذخیره سازی اطلاعات تصویری و صوتی مورد استفاده قرار می گیرد. ویدئودیسک با قطر 8 سانتی متر و ویدئودیسک با قطر 12 سانتی متر می باشد. ویدئودیسک با قطر 12 سانتی متر رایج تر و می تواند 74 الی 80 دقیقه (بر حسب میزان فشردگی) تصویر گرافیکی را ضبط و پخش کند. از این دیسک ها برای ضبط و پخش فیلم استفاده می شود و معمولاً یک فیلم سینمایی در دو دیسک جای می گیرد.

ویدیوتیپ: Video_tape

نواری مغناطیسی كه تصویر و صدا را ضبط می كند. سیستم ضبط و پخش تصاویر تلویزیونی از طریق نوار مغناطیسی كه بوسیله كمپانی RCA ابداع شده است.

جلد: Volume

از نظر مادی آنچه در یك مجلد قرار گرفته باشد خواه در اصل به این صورت چاپ و صحافی شده باشد یا بعد از انتشار جلد شده باشد. جلد (مجلد) به عنوان یك «واحد مادی» از جلد به عنوان یك «واحد كتابشناختی» متمایز است.

جلد: Volume

محافظ و پوشش اصلی صفحات داخلی کتاب است و معمولاً جنس آن از مقوایی ضخیم و بادوام است، جلد واحد شمارش کتاب نیز می باشد.

شماره جلد: Volume number

شماره ای كه به شماره كتاب اضافه می شود تا از مجلدات دیگر همان اثر متمایز باشد. به شماره ای كه به فروست ها داده می شود شماره فروست می گویند.

دستگاه پخش ویدیو: VP : Video Player

این دستگاه مانند دستگاه ویدیو ریكوردر (VR) می باشد، با این تفاوت كه فقط توانایی پخش (Play) را دارد، در حالی كه VR علاوه بر پلی كردن، قادر به ریكورد نیز می باشد. دستگاه مورد نظر بر حسب نوع محیط ضبط صدا و تصویر به دو دسته Video Tape Player و Video Cassette Player تقسیم می شود.

دستگاه ضبط ویدیو: VR : Video Recorder

این دستگاه قادر به ضبط و پخش صدا و تصویر می باشد و بر حسب نوع محیطی كه صدا و تصویر بر روی آن ضبط می شود متفاوت است: 1. دستگاه ضبط مغناطیسی تصویر VTR : Video Tape Recorder نخستین دستگاه ساخته شده برای ضبط : مغناطیسی ویدیو و صدای استودیوهای تلویزیونی كه بوسیله كمپانی "امپكس" تولید شد و از آن پس به همین نام در سیستمهای تلویزیونی شناسایی شد، دستگاهی بود كه صدا و تصویر را به شكل مغناطیسی بر روی نوارهای شبیه به ضبط صوت، ثبت می كرد. با این دستگاه می توانستند برنامه تولید شده را بر روی نوار ضبط كرده و پس از دخل و تصرف در آن مبادرت به پخش آن از كانال فرستنده تلویزیونی كنند. امروزه با پیشرفت تكنولوژی، شكلی از این دستگاه برای كاربردهای خانگی به وسیله كمپانی های سازنده وسایل صوت و تصویر تولید می شود. در حال حاضر این دستگاه در سیستمهای تلویزیونی با VTR شناسایی می شود و در واقع ضبط و پخش تصویر را بصورت مغناطیسی انجام می دهد، همچنین برنامه هایی كه بر روی نوار ویدیو ضبط شده اند نیز در VTR برای پخش مجدد آماده می شوند.