خدمات فنی: Technical Services

تهیه و خرید مواد کتابخانه ای به اضافه فهرستنویسی، رده بندی و آماده سازی ظاهری کتاب برای گذاشتن در قفسه ها را خدمات فنی گویند.

خدمات مرجع: Reference Services

آن بخشی از کتابخانه که کارهای زیر را انجام می دهد : 1- کمک و راهنمایی به مراجعان به خصوص در مورد تجسسهای علمی و یافتن اطلاعاتی تازه در مورد موضوعهای مختلف. 2- انجام امور یک "کتابخانه مرجع". 3- هر نوع کمک فردی که توسط کتابدار به خوانندگان و محققان و مراجعان به کتابخانه داده می شود.

خرابی امولسیون: Emulsion corruption*

در فیلم ها، به خصوص در فیلم های نیتراتی، از همان روی که ساخت آنها در کارخانه پایان می پذیرد فرایند تجزیه آنها آغاز می گردد. ذرات نقره تصویر تکه تکه سفید می شود، سپس تجزیه شده و قهوه ای رنگ می گردند. از این فیلم باید فوراً یک کپی جدید تهیه کرد و آن را از خطر نابودی نجات داد. خرابی امولسیون ممکن است در نتیجه وجود قارچ ها یا کپک بوجود آید. اکثر اوقات قارچ یا کپک بصورت نقاط تیره یا غیرعادی در سطح امولسیون به چشم می خورند. چنانچه این نقاط را به حال خود باقی گذارند، از نظر اندازه و تعداد زیادتر می شوند. سرانجام امولسیون آن چنان آسیب می بیند که فیلم غیرقابل استفاده می گردد.

خرابی هد: Head Crash

بروز اشکال در دستگاه هد، خواندن / نوشتن صفحه مغناطیسی بدین نحو که هد به جای شناور بودن در بالای صفحه با سطح آن تماس پیدا می کند و نمی تواند صفحه را بخواند.

خراشیدگی: Scratch

ساییدگی شدید را خراشیدگی می خوانند. عموماً خراشیدگی به فیلم صدمه می زند تا آنجا که آن را غیرقابل استفاده می نماید.

خراشیدگی: Scratch

خراش در فیلم هایی که چندین مرتبه نشان داده می شوند بوجود می آید. این خراشها ممکن است در اثر تماس با دستگاههای چاپ، دوربین، تصویر افکن، پیچیده شدن بی دقت و غیره بوجود آید. اگر فیلم منفی خراش داشته باشد این خراش در فیلم های مثبتی که از آن چاپ می شوند نیز بوجود می آید.

خشه (كامپیوتر): Noise (computer)

به هر نوع اختلال یا ایجاد سیگنالهای ناخواسته در كامپیوتر اطلاق می شود.

خلاصه: Synopsis

خلاصه منظمی از نکات عمده یک اثر که برای مشاوره و مراجعه سریع تنظیم شده باشد در غالب موارد همان رووس مطالب است.

خلاصه داستان: Synopsis

شرح خلاصه فیلم (در چند سطر یا حداکثر در چند پاراگراف) است. به این ترتیب منظور و مفهوم اساسی فیلم (هدف) مشخص می شود. معمولاً برای هر فیلم چند سیناپس نوشته می شود که هدف از این کار کشف راه حل های مختلف و متنوع برای ارتباط برقرار کردن فیلم است.

خلاصه مذاكرات: Transactions

مجموعه یا خلاصه سخنرانیها و مقالات خوانده شده در جلسات یا کنفرانس های مربوط به یک اجتماع، سازمان و غیره. فرق آن با Proceedigns که در این اصطلاحنامه صورت جلسات خوانده شده، این است که صورت جلسات الزاماً متن سخنرانیها را در برندارد و غالباً شامل برنامه جلسات است.

خوانندگان: Clientele

مجموع استفاده کنندگان و امانت گیرندگان کتاب و سایر مواد از یک کتابخانه، به ویژه مجموع کسانی که از یک کتابخانه اختصاصی بهره مند می شوند.