ناشر: Publisher

شخص، شركت یا شخصیت حقوقی یا تنالگانی كه مسئولیت انتشار یك كتاب یا دیگر مواد چاپی را برای استفاده همگان به عهده بگیرد. همین شخص یا شركت ممكن است چاپ كننده ، ناشر و فروشنده یا چاپ كننده و ناشر و یا ناشر و فروشنده باشد.

نام مستعار: Pseudonym

نامی مجعول كه نویسنده ای جهت پنهان كردن هویت خویش برای خود انتخاب می كند. مثل نیمایوشیج كه نام مستعار علی اسفندیاری است.

نرم افزار: Software

یك نظام یا برنامه ای كاربردی یا كمكی است كه به زبان قابل خواندن به وسیله كامپیوتر تهیه می شود.

نسخه: Copy

نمونه از یك اثر چاپی.

نسخه برداری: Coping Process

تهیه نسخه های مثبت از فیلم منفی.

نسخه تكراری: Duplicate

نسخه های اضافی و مكرر در كتابخانه، خصوصاً نسخه هایی كه لازم است از طریق مبادله یا از طریق دیگر از آن رهایی یافت. نسخه تكراری به معنی اخص آن باید از نظر ویرایش، قطع و غیره عیناً نسخه دیگری باشد. ولی این معنی بر مبنای سیاست هر كتابخانه متغیر است.

نسخه چاپی: Hard Copy

نمونه ای از اطلاعات كه به وسیله انسان قابل خواندن است و از روی شكلی كه توسط انسان به سادگی قابل خواندن نیست گرفته شده باشد.

نشانه رده بندی: Notation

بطور کلی مجموعه ای از نشانه ها،عموماً بصورت حرف و عدد یا عدد تنها که برای نشان دادن تقسیمات یا اجزاء یک طرح رده بندی بکار می رود. اختصاصاً به معنی : علایم و نشانه هایی که در یک طرح رده بندی تقسیمات را بیان می کند. این نشانه ها الف) برای مکانیزه کردن نظم مطالب در طرح رده بندی، ب) برای ایجاد یک علامت کوتاه که بتواند در تنظیم کتابها در قفسه کتابخانه، در ایندکسها و کتابشناسیها و فهرست ها مورد استفاده قرار گیرد، ج) ایجاد رابطه ای بین فهرست و موقعیت کتاب در قفسه که قابل یادگیری و ماندن در حافظه باشد، بکار می رود.

نشانه مولف: Author mark

تركیبی است از حرف و رقم كه برای تنظیم الفبایی كتابها بر حسب سرشناسه در یك شماره واحد رده بندی به كار می رود. این شماره معمولاً شامل شماره پدیدآور (كه بعد از حرف اول نام و نام خانوادگی نویسنده گذاشته می شود) و نشانه اثر می باشد.

نشر: Publication

عمل چاپ و ارائه یك كتاب یا اثری به عموم.

نشریه: Publication (noun)

اثری كه بصورت كتاب یا فرمی دیگر چاپ و در اختیار عموم قرار می گیرد.

نظام بازیابی: Retrieval System

سلسله اعمالی كه منتج به دست یابی به اطلاعات مورد نیاز می شود «نظام بازیابی» نامیده می شود. این نظام نیاز به اجزایی به عنوان «انتخابگر» (Selector) دارد كه قادر است اطلاعات مورد بحث را در قسمت ذخیره شناسایی كند.

نظام دستی: Manual System

به آن نوع از نظام آماده سازی داده ها و اطلاعات گفته می شود كه به تجهیزات كامپیوتری و وسایل ماشینی مجهز نباشد و كارها در آن با دست انجام بگیرد.

نظم ثبتی: Accession order

تنظیم كتابها در رفها بر مبنای شماره ثبت ؛ تنظیم شماره ای و تاریخی در برابر نظم رده ای یا موضوعی.

نظم رده ای: Classified order

مرتب كردن كتاب یا مواد دیگر كتابخانه یا شناسه های یك فهرست بر مبنای یك طرح رده بندی.

نقشه: Map

نشان دادن یک قسمت یا تمام سطح زمین یا یکی از اجرام سماوی بر سطح مسطح به قسمتی که هر نقطه در رسم مطابق با موضوع جغرافیایی یا سماوی باشد. نقشه ممکن است مربوط به یک شهر، دهکده یا منطقه کوچکتری باشد. در فهرستنویسی، نقشه های افسانه ای نیز نقشه به حساب می آید. عکس های هوایی و نقشه های دیگر به عنوان تصویر یا لوحه به حساب می آید.

نمایش كتاب: Book display

نمایشگاه كوچكی در داخل یا خارج كتابخانه از كتابهای هم موضوع یا موضوعهای وابسته.

نمایه: Index

صورتی از موضوعها و واژه های مهم، اسامی و دیگر مطالب یك یا چند كتاب با ارجاع به صفحاتی كه این مطالب در آن واقع شده است.

نمایه الفبایی: Alphabetical index

نمایه ای كه واژه ها در آن بر حسب حروف الفبا تنظیم شده باشند.

نمایه رده ای: Classified index

نمایه ای كه در آن عناوین زیر موضوعهای كلی كه خود جزئی از آنند بر مبنای نشانه های موضوعی گردآوری می شوند.

نمایه سازی: Indexing

ثبت و ضبط محتوای اطلاعاتی مدارك با استفاده از روشهای گوناگون به منظور سازمان دادن اطلاعات به قصد سهولت بازیابی.

نمایه سازی كامپیوتری: Automatic indexing

انتخاب واژه های كلیدی یك اثر بوسیله روش های ماشینی به منظور گسترش شناسه های نمایه.

نمایه سازی كلید واژه ای: Keyword indexing

شیوه ای از نمایه سازی كه در آن گروه واژه های كلید از متن مدرك اتخاذ و در شناسه قرار می گیرد.

نمایه سازی همارا: Coordinate indexing

در این نظام ابتدا مدارك به ترتیب خاصی مثلاً به ترتیب ورود به كتابخانه شماره گذاری می شوند كه اگر این شماره ها در دفتری به ترتیب تاریخ ثبت شود از روی شماره مدرك تاریخ احتمالی آنرا می توان تعیین نمود. سپس مفاهیم اساسی، عنوان و مندرجات مدرك بدقت نمایه سازی می شوند و این نمایه ها به واژه های اساسی كه معمولا از یك كلمه تشكیل شده باشد تجزیه می گردند و با این كار تك واژه ها (Uniterm) ساخته می شود. برای تك واژه یك برگه تهیه می شود كه دارای ده ستون عمودی است و ستونها از صفر تا 9 شماره گذاری شده اند، هر برگه به یك تك واژه اختصاص می یابد و بالای آن تك واژه مورد نظر نوشته می شود. سپس شماره هر مدرك كه تك واژه مورد نظر در آن یافت شود در برگه مربوطه و در ستون مربوطه بر حسب رقم آخر شماره مدرك ثبت می گردد. شكل ستون بندی تك واژه ها برای سهولت و تسریع در یافتن مدارك است. مشكل اساسی این شیوه یافتن یك اصطلاح مناسب برای تك واژه است و این امر بخصوص هنگامی دشوارتر می شود كه اصطلاح برگزیده شده از یك كلمه بیشتر باشد. ضمناً تك واژه ها بیشتر برای موضوعات كاملاً اختصاصی مناسب اند تا برای موضوع های كلی.

نمایه سازی پس هما را: Post-coordinate indexing

شیوه ای از نمایه سازی كه در آن نمایه ساز سرشناسه ها را از مفاهیم بسیار ساده انتخاب می كند و تعدادی شناسه زیر هر یك اضافه می نماید و نیز تدابیری برای پیوستن آنها با یكدیگر به دست می دهد تا بوسیله آنها جوینده بتواند موضوع مركب مورد نظر خود را بیاید. پیكابو و نمایه سازی تك واژه ای از این نوع است.

نمایه سازی پیش هما را: Pre-coordinate indexing

نظامی كه در آن واژه ها در زمان نمایه سازی سند با هم تركیب می شوند و تركیب آنها در سرعنوانها نشان داده می شود. این شیوه در نظام نمایه سازی PRECIS بكار برده می شود و در كتابشناسی ملی انگلیس (B. N. B) از آن استفاده می كنند.

نمایه موضوعی: Subject index

در كتاب، عبارت است از كلید واژه های موضوعی كه بر حسب حروف الفبا در آخر كتاب تنظیم می شود و شماره صفحه ای كه حاوی آن موضوع است در جلوی آن قرار می گیرد.

نمایه پدیدآوران: Author index

نمایه ای از نام نویسندگان (پدیدآوران)

نوار صدا: Audiotape ~ Magnetic tape

نواری پلاستیکی از جنس دی استات پلی استر یا P.V.C. که با ماده مغناطیسی مثل اکسید آهن یا کروم پوشانده شده است. ابعاد نوارهای مغناطیسی صدا عبارتند از : نوار صدا با پهنای 1/4 اینچ، نوار صدا با پهنای 1/2 اینچ و نوار صدا با پهنای 2 اینچ. رایج ترین نوارهای صدا 600 پا، 1200 پا و 2400 پا (پا واحد طول) است.

نوار مادر: Master Tape

به نوار اصلی ویدیو گفته می شود.

نوار مادر: Master Tape

نوار مغناطیسی صدایی که برنامه یا موسیقی روی آن ضبط می شود و برای تکثیر و ایجاد کپی های مکرر باید از آن استفاده کرد.

نوار مغناطیسی: Magnetic tape

نوار پلاستیكی كه با اكسید آهن مغناطیسی پوشیده شده است و برای ذخیره اطلاعات به كار می رود، این نوارها بر حسب نوع دارای تعداد متعددی شیار (Track) است و اطلاعات در این شیارها ضبط می شود. یكی از انواع نوارهای مغناطیسی نوار ضبط صوت است.

نوار مغناطیسی: Magnetic tape

نوار مغناطیسی یكی دیگر از مواد شنیداری است كه ضبط و پخش در آن به شیوه آنالوگ انجام می پذیرد.

نوار مغناطیسی: Magnetic tape

نواری پلاستیکی (دی استات پلی استریا p.v.c) که با ماده ای مغناطیسی مثل اکسید آهن پوشانده شده است. عرض نوار استاندارد یک چهارم اینچ می باشد.

نوار موسیقی: Music Track

نوار یا باندی كه روی آن فقط موسیقی فیلم ضبط می شود و بعداً با نوار گفتگوها Dialogues و نوار صدای متفرقه Sound Effects تركیب mix می شود و تشكیل نوار صوتی واحد فیلم Sound Track را می دهد.

نوار ویدیو: Videotape

نوار مغناطیسی که روی آن علائم و نشانه های دیداری و شنیداری برای نشان دادن از طریق تلویزیون ضبط می شود. نوار ویدیو با پهنای 2 اینچ (برابر 5 سانتی متر) و نوار ویدیو با پهنای 1 اینچ (برابر 2/5 سانتی متر) می باشد. که در زمانهای مختلف از 20 دقیقه تا 90 دقیقه به بازار عرضه می شود و عموماً مدت آنها بر روی جعبه نوار نوشته شده است.

نوع (ژانر): Genre

كلمه فرانسه، اصلاً به معنی نوع و قسم، و در سینما نوعی و گروهی فیلم خاص مثل ژانر «وسترن» ژانر «موزیكال» و غیره.

نگاتیو: Negative

فیلم خامی که عکس های آن هنوز ظاهر و چاپ نشده اند. رایج ترین نگاتیوهای فیلم عکاسی 110 و 135 است.

نگاتیو: Negative

پس از فیلمبرداری یا عكسبرداری و انجام فرآیند ظهور بر روی فیلم خام، به فیلم بدست آمده كه حاوی تصاویر منفی است، نگاتیو گفته می شود. حال اگر فیلم خام اولیه سیاه و سفید باشد، نگاتیو سیاه و سفید با ماسك آبی و بنفش، و اگر فیلم خام رنگی باشد، نگاتیو رنگی با ماسك نارنجی رنگ خواهیم داشت.