پارتی تور: Partition

1- صفحه ای که نت نویسی بخش های مختلف یک قطعه موسیقی از سازی و آوازی طبق اصول و قواعدی بر خطوط حامل بر روی آن نگاشته می شود. 2- نت نویسی یک ساز، یا گروهی از سازهای هم نام که آهنگ (ملودی) را هم صدا (Unison) و با هم اجرا می کند. میزان بندی در پارتی تور به وسیله خطوطی عمودی که به روی بیست الی سی حامل روی هم و همزمان بر هر صفحه از پارتی تور منقوش است، صورت می گیرد و با ترتیبی اساسی سازها بر آن تقسیم بندی می شوند مثلاً سازهای زهی که خود به آرشه ای، زخمه ای تقسیم شده اند و سازهای هم صوت یا هم طنین و سازهایی که آهنگ (ملودی) اصلی و یا آن دسته از سازها که آکوردهایی را می نوازند. رهبر گروه از روی پارتی تور گروه را رهبری می نماید. به عبارتی کلیه ترکیب بندهای صوتی و سازبندی با رعایت حالات و حرکات مورد نظر آهنگساز بر پارتی تور ثبت می گردد.

پارتیسیون: Score

خطوط حامل كه روی آن كلیه قسمت های سازی و / یا آوازی یك اثر موسیقی به صورت عمودی نوشته شده باشد به نحوی كه بخش های مختلف در آن واحد قابل خواندن باشند.

پانویس: Footnote

یادداشتی كه در پایین صفحه نوشته می شود و با بخش خاصی از متن همان صفحه ارتباط دارد. مانند یك توضیح اضافی یا ذكر ماخذ. پانویسها با بخش مربوط به خود در متن به وسیله اعداد، حروف یا علائم مشابه مشخص می شوند. (پانوشت و پانوشته نیز به همین معنی بكار رفته است ولی واژه زیرنویس را بهتر است برای معنی كه زیر واژه نوشته می شود بكار برد. مثل معنی قرآن كه زیر هر خط می آید.

پایان نامه: Dissertation, Academic

مقاله یا رساله ای که به وسیله داوطلب درجه دانشگاهی به عنوان یکی از شرایط احراز درجه مزبور ارائه می شود.

پایانه: Terminal

در بعضی از سیستم ها، دستگاههای ورودی و خروجی به كامپیوتر اضافه می شود كه به آن ترمینال (Terminal یا Console) گفته می شود. استفاده كننده به وسیله پایانه می تواند مستقیماً با كامپیوتر در ارتباط باشد. پایانه معمولاً مجهز به ماشین تحریر، چاپگر و ابزار نمایش است. بطور كلی پایانه، دستگاهی است كه برای ارسال داده ها به یك نظام كامپیوتری و یا دریافت داده ها از آن استفاده می شود.

پایگاه اطلاعاتی: Data base

اطلاعاتی كه روی یك فایل كامپیوتری ذخیره شده است و از راه دور یا نزدیك به وسیله پایانه ها و ارتباطهای الكترونیكی قابل دسترسی است. پایگاه اطلاعاتی می تواند حتی به صورت چاپی باشد. پایگاه اطلاعاتی معمولاً یك موضوع خاص یا گروهی از موضوعهای وابسته را دربرمی گیرد. معمولاً برای دستیابی به آن به خصوص اگر توسط سازمانهای تجارتی و خصوصی تهیه شده باشد مبلغی پرداخت می شود. برای دستیابی به گروهی از پایگاههای اطلاعاتی معمولاً از زبان و برنامه معینی استفاده می شود. مثل DIALOG .

پدیدآور: Author

نویسنده یك اثر به طوری كه از مترجم، ویرایشگر و نظایر آن متمایز باشد.

پدیدآور تنالگانی: Corporate author

سازمان یا موسسه یا هر نوع واحد متشكلی كه اثری تالیف كند.

پدیدآور ناشر: Author-Publisher

پدیدآوری كه خود ناشر اثرش است.

پدیدآور همكار: Joint author

شخصی كه با یك یا چند نفر دیگر در پدیدآوردن اثری همكاری كند، به نحوی كه نتوان سهم شركت هر یك را از دیگران به طور جداگانه تعیین نمود.

پردازش اطلاعات: Information processing

تمامی عملیات انجام شده توسط كامپیوتر. این عملیات مستلزم ارزیابی ، تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها است. به نحوی كه اطلاعات مفید تولید كند.

پرونده دان: Vertical file

قفسه كشویی كه می توان اوراق را به طور عمودی در آن بایگانی كرد به مجموعه ای از جزوات، بریده نشریات و مواد مشابه كه برای سهولت دستیابی به طور عمودی در كشو، جعبه یا محفظه مناسبی قرار می دهند، بایگانی آویخته می گویند.

پروژكتور: Projector

دستگاهی بصری، شامل یك منبع نوری با سیستم عدسی ها و تصویر نگهدار برای انداختن تصویر روی پرده.

پروژكتور اورهد: Overhead Projector

وسیله ای كه برای انعكاس تصاویری كه روی مواد شفاف نوشته شده است به كار می رود. این وسیله در مقابل شخصی كه از آن استفاده می كند قرار می گیرد و تصویر روی پرده در پشت یا كنار او می افتد.

پروژكتور تیره: Opaque Projector

نور افكنی كه قادر است تصاویر چاپی كوچك را كه روی كاغذهای غیرشفاف است مثل نقشه ها، كارت پستال ها، عكس ها، صفحات كتاب و غیره را بزرگتر از اندازه حقیقی روی دیوار، پرده و غیره منعكس كند.

پزتیو (نسخه مثبت فیلم): Positive

نسخه ای كه بعد از چاپ در لابراتوار از روی نسخه منفی (نگاتیو) به دست می آید و تصویر بر آن تصویر واقعی است و هر جسمی به شكلی كه در عالم واقع هست دیده می شود (بر خلاف نسخه منفی - نگاتیو - كه در آن رنگهای تیره، روشن و روشنی ها تیره و سیاه دیده می شود)

پزتیو راش: Rush Positive

به كپی پزتیو چاپ شده از روی تمام نگاتیوهای اكسپوز شده، شامل كلیه برداشتها از یك پلان خاص اطلاق می شود.

پوستر: Poster

پوستر صفحه ای با پیامی روشن و گویاست که در آن از دو عنصر کلام و تصویر استفاده شده باشد و بیننده با نگاهی سریع و گذرا، پیام آن را درک کند.

پوستر: Poster

تصویر یا نوشته بزرگی روی یک ورق کاغذ که معمولاً چاپی و گاه دست نوشته است و برای آگهی و اعلان و جلب توجه در نمایشگاهها، روی دیوار یا جعبه اعلانات نصب می شود.

پی افزود: Appendix

موادی كه ضمیمه متن یك كتاب می شود لكن برای تكمیل كتاب ضروری نیست. مانند : كتابنامه، جداول آماری و مطالب توضیحی.

پی نما: Tracing

در فهرستبرگه، ثبت تمام شناسه های افزوده در پایین برگه مادر كه بوسیله آنها اثر معرفی می شود، اعم از شناسه های موضوعی و غیرموضوعی. پی نما معمولاً در روی برگه و گاه پشت آن و یا در یك برگه ضمیمه به برگه مادر نوشته می شود. پی نما بخصوص در فهرست برگه ای از این جهت حائز اهمیت است كه در موقع تصحیح یا تغییر یك برگه، نشان می دهد كه چه برگه هایی در رابطه با آن باید مورد بازرسی و تغییر قرار گیرد.

پیایندها: Serials

نشریه هایی که به طور مسلسل و در فاصله زمانی معین یا غیر معین منتشر می شوند و قاعدتاً به طور نامحدود ادامه می یابند. پیایندها شامل مجلات، روزنامه ها، سالنامه ها، یادبودها و خلاصه مذاکرات و نظایر آن می شود.

پیشخوان امانت: Circulation desk

میز یا پیشخوانی كه در آنجا كتاب [یا منبع] به امانت داده و پس گرفته می شود.

پیشگفتار: Preface

نوشته کوتاهی است که معمولاً بعد از صفحه عنوان و پیش از فهرست مندرجات می آید و در آن نویسنده نکاتی را درباره علت و هدف تالیف و دامنه موضوعی کتاب بیان می کند. کتابدار با مطالعه پیش گفتار می تواند به سرعت از موضوع کلی و سطح علمی کتاب آگاه شود.

پیشینه امانت: Circulation record

پیشینه كتابهای امانت داده شده. این پیشینه نشان می دهد كه كتاب [یا سایر منابع] را چه كسی امانت گرفته و چه زمانی باید برگشت شود.

پیك آپ: Pickup

پیکاپ – شتاب – مبدل نوسانات مکانیکی به جریان الکتریکی. دستگاهی که یک کمیت صوتی قابل سنجش را به سیگنالهای الکتریکی مربوطه تبدیل می کند. مثلاً در یک میکروفون یا دوربین تلویزیون.

پیگیری: Claim

وقتی كتابی یا پیایندی كه توسط كتابخانه به كارگزار یا ناشر سفارش داده شده است به موقع نرسد، كتابخانه توسط یادداشت یا برگه ای مجدداً آن را از ناشر یا كارگزار مربوطه طلب می كند. برای این منظور گاه كارگزاران برگه های مخصوصی دارند ولی غالباً كتابخانه ها یك نسخه از برگه های سفارش را به این كار اختصاص می دهند (در نظام برگه های سفارش مضاعف برگه صورتی به این منظور برگه آرایی می شود)