سانسیتومتری:

این واژه به معنی حساسیت سنجی است. به کمک سانسیتومتری حساسیت فیلم ارزیابی و مواد خام از نظر سالم بودن امتحان می شوند منحنی سانسیتومتری از سه قسمت پاشنه، خط راست و شانه تشکیل شده است. تصویر خط راست نسبت به نورپردازی، امکان انتخاب و یا تراکم مناسب را نشان می دهد. از طرفی با رسم این منحنی می توان کیفیت داروهای شیمیایی مصرف شده در ظهور را ارزیابی کرد.

سایت كامپیوتری اشاعه اطلاعات: Data extension's computerized site*

به منظور دسترسی بالا به اطلاعات و سهولت و سرعت در امر بازیابی لازم است كلیه بانكهای اطلاعاتی مجموعه های آرشیو و نیز سایت منابع اطلاعاتی بصورت یك سیستم مدیریت بانك اطلاعات در یك مركز مشخص قابل ارزیابی و دسترسی باشند.

ساییدگی: Abrasion

در صورتی كه یك سر نوار به سختی به دور حلقه پیچیده شود، در سطح نوار ساییدگی ایجاد می شود. ساییدگی یعنی خراشهای نازكی در سطح یا پشت نوار كه موجب ریختگی و خنثی شدن خاصیت آهنربایی ذرات آهن می گردد بنابراین در هنگام ضبط یا پخش، دستگاه ضبط یا پخش نباید به زور نوار را به گردش درآورد و سرعت حركت نوار نباید بیشتر یا كمتر از حد استاندارد باشد.

ساییدگی: Abrasion

اگر با كشیدن یك سر فیلم (نوار صدا یا تصویر) بخواهیم آن را به زور به دور حلقه محكم كنیم، در سطح آن ایجاد ساییدگی می شود. ساییدگی عبارت است از خراشهای نازكی كه در امولسیون یا پشت فیلم بوجود آمده است.

سخت افزار: Hardware

وسایلی كه در بازیابی اطلاعات، داده پردازی، زمینه های دید و شنودی یا برای مواد غیر كتابی كه قابل خواندن با چشم غیر مسلح نیستند، به كار می رود.

سخت افزار: Hardware

وسایل و لوازم ماشینی اعم از داخلی یا بیرونی كه متعلق به یك كامپیوتر است.

سر عنوان موضوعی: Subject heading

واژه یا گروهی از واژه های نشان دهنده یک موضوع که تحت آن تمام مواد و آثار مربوط به آن موضوع در فهرست یا کتابشناسی وارد شود و یا در پرونده ای مرتب گردد. تنظیم و ترتیب آن بر حسب حروف الفباست. سرعنوان موضوعی غالباً مدون و پیش ساخته است تا وحدت و یکدستی را میسر سازد. سرعنوان موضوعی به منظور بازیابی موضوعی در یک فهرست، کتابشناسی یا نمایه به کار می رود.

سررسید: Date due

آخرین روزی كه كتاب امانت گرفته شده از یك كتابخانه باید به كتابخانه مزبور مسترد گردد تا جریمه دیركرد به آن تعلق نگیرد. به آن «تاریخ برگشت» هم گفته می شود.

سرشناسه: Main entry

سرشناسه عبارت است از عنصر اصلی كه اثر توسط آن به آسانی شناخته می شود. این عنصر معمولاً پدیدآورنده اثر (اعم از نویسنده و تنالگان) یا در صورت نداشتن پدیدآورنده، عنوان اثر خواهد بود. سرشناسه از شناسه های افزوده كه در پی نما ظاهر می شوند متمایز است. و در اولین سطر برگه مادر قرار می گیرد. به آن "معرف اصلی" هم گفته می شود.

سرعنوان: Heading

واژه یا عبارتی كه در بالای یك صفحه، فصل، یا مقاله درج می شود.

سرعنوان اصلی: Main heading

اصطلاحی كه گاه برای بخش اصلی سرعنوان در مقابل بخش فرعی آن به كار می رود. در فهرست نویسی آن قسمت از سرعنوان است كه تقسیمات فرعی با خط تیره به آن متصل می شود.

سرعنوان فرعی: Sub-heading

سرعنوان دومی كه در تقسیم فرعی موضوعی استفاده می شود. در سرعنوانهای نوشتاری كلمه یا كلماتی است كه بعد از نوعی نقطه گذاری می آید. مثلاً در سرعنوانهای موضوعی فارسی یا سرعنوانهای موضوعی كتابخانه كنگره با خط تیره مشخص می شود.

سرعنوان مستند موضوعی: Subject authority heading

سرعنوان موضوعی كه در سازمان ملی كتابشناختی به تثبیت رسیده باشد و شامل ارجاعهای لازم باشد.

سرعنوانهای موضوعی فارسی: Persian List of Subject Heading

پایه و اساس آن بر مبنای سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره (Library of Congress Subject Headings) در سال 1348 در مرکز خدمات کتابداری گذاشته شد. گر چه از نظر سیستم و فلسفه با سرعنوانهای موضوعی کتابخانه کنگره مطابقت دارد ولی به هیچ وجه ترجمه محض اصطلاحات انگلیسی نیست. بلکه هر سرعنوان بر مبنای پشتوانه انتشاراتی و با استفاده از واژه های به کار رفته توسط نویسنده کتاب در دست فهرست و متخصصان موضوعی در متون فارسی و واژه نامه ها و دایره المعارفهای تخصصی فارسی شکل گرفته است. کتاب سرعنوانهای موضوعی فارسی در واقع شکل چاپی برگه های مستند موضوعی مرکز خدمات کتابداری بود که در سال 1362 به کتابخانه ملی منتقل شد. هم چنین صورتی از سرعنوانهای کلیدی، تقسیمات فرعی کشورها، تقسیمات فرعی شهرها، تقسیمات فرعی عام و نیز در انتها نمایه انگلیسی به فارسی دارد در مقابل هر اصطلاح فارسی، اصطلاح انگلیسی آن وجود دارد.

سرعنوانهای موضوعی كتابخانه كنگره: Library of Congress Subject Headings

کتابخانه کنگره از سال 1901 کارتهای چاپی خود را منتشر کرد. ابتدا همه کارتها دارای سرعنوان موضوعی نبودند. زیرا دادن موضوع منوط به حاضر شدن رده بندیهای کنگره بود. به تدریج که رده بندیها کامل می شد به تعداد بیشتری از کتابها سرعنوان موضوعی تخصص می یافت. هنسون (James C. M. Hanson) رئیس بخش فهرست نویسی کتابخانه کنگره در سالهای 1897 تا 1910 پایه و اساس این سرعنوان را گذاشت و سهم مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری آن دارد. سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره اکنون به سه صورت منتشر می شود. 1. چاپی (سالانه) 2. میکروفیش (فصلی) 3. دیسک فشرده CD (فصلی).

سرفیلم: Leader,Fim leder

قسمتی اضافی در اول بعضی از انواع فیلم ها كه برای گیر دادن و پیچاندن فیلم به قرقره، مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا این قسمت بر اثر نور دیدن برای عكسبرداری قابل استفاده نیست. غالبا سر فیلم را برش خاصی می دهند و به صورت زبانه در می آورند تا گیر دادن فیلم آسان تر شود.

سریال ها (سری های پیوسته): Serials

فیلمی كه در چندین قسمت تهیه شده و هر قسمت بخشهایی از داستان را دربر می گیرد.

سریال ها (سری های پیوسته): Serials

برنامه های نمایشی با معیارهای تلویزیونی و معمولاً بین 30 تا 60 دقیقه که داستان دنباله داری را با شخصیت های ثابت، به تصویر می کشد.

سفارش دائم: Standing order

سفارشی به كارگزار برای این كه پیایندی را تا اخطار ثانوی منظماً ارسال دارد. یا جلدهای یك مجموعه چند جلدی را تا آخر بفرستد.

سوندور: Sondor

این دستگاه در کنار تله سینما قرار می گیرد و برای تبدیل صدای نوار مغناطیسی یا نوار ریل به حاشیه نوار ویدئو به کار می رود.

سیاهه برداری: Iventory

بازبینی مجموعه كتابهای یك كتابخانه بر اساس رف سیاهه به منظور تعیین كتابهایی كه در قفسه ها در جای ویژه خود وجود ندارد.

سینك: Sync

به همزمان کردن حرکت چند دستگاه با هم یا همزمانی اطلاعات ویدئو، صدا و فیلم گفته می شود.

سینما: Motion picture

فیلمی با صدا یا بدون صدا حاوی یك سلسله تصویر كه وقتی به وسیله دستگاه مخصوص روی پرده انداخته می شود تصویر حركت را القاء می كند. فیلم ها ممكن است به شكل حلقه یا كارتریج باشند.