تابلوی اعلانات: Bulletin board

تابلوی آگهی در كتابخانه كه روی آن صورت كتابهای تازه، اطلاعیه برای فعالیت های آینده، روكش كتابهای جدید كتابخانه و اطلاعات دیگر مرتبط با كتاب و كتابخانه را نمایش می دهند.

تابلوی اعلانات: Bulletin board

اكثر كتابخانه های فعال در بیرون در ورودی كتابخانه جعبه یا تخته اعلانی برای نصب اخبار مربوط به كتاب و كتابخانه دارند. تخته اعلان عامل اطلاع رسانی كارآمدی محسوب می شود و اگر خوب طراحی شده باشد به زیبایی كتابخانه هم می افزاید. تخته اعلان معمولاً از ماهوت پوشیده شده است و زیر ماهوت ماده نرمی مانند ابر آكوستیك و یا چوب پنبه بقطر یك تا دو سانت وجود دارد تا بتوان كاغذ و بریده ها و یا حتی جلد كتابها را به راحتی و با كمك سنجاق ته گرد به آن الصاق نمود. این تخته ابعاد مختلف دارد. اندازه 50×90 سانتیمتر بیشتر متداول است.

تاریخ انتشار: Publication date

سالی كه در آن كتاب انتشار می یابد. معمولاً تاریخی كه در پایین صفحه عنوان داده می شود و از تاریخ حق مولف و دیگر تاریخها متمایز است. این تاریخ در كتابهای قدیمی معمولاً در صفحه آخر می آمد.

تاریخ انتشار: Publication date

[در مواد دیداری و شنیداری، با سال تهیه و تولید بیان می شود] که در تیتراژ یا عنوان بندی انتهای ماده ذکر می شود.

تاریخ ثبت: Accession date

تاریخی است كه كتاب [یا دیگر منابع] در دفتر مخصوص كتابخانه [یا آرشیو] به ثبت می رسد.

تازه های كتابخانه: Additions, List of

فهرست کتابهای جدیدی که به مجموعه اضافه شده اند. ممکن است الفبایی، موضوعی و یا بر مبنای شماره ثبت مرتب شده باشد.

تالار مطالعه: Reading room

اتاقی است كه از آن برای مطالعه كتاب و مجلات استفاده می شود.

تجدید چاپ: Reprint

هنگامی که تمام نسخ چاپ اول کتابی به فروش می رسد در صورت وجود تقاضا ناشر مجدداً کتاب را به چاپ می رساند. اگر کتاب از نظر محتوا به همان صورت اولیه مجدداً منتشر شود به آن تجدید چاپ یا چاپ بدون تجدید نظر می گوییم.

ترنس كودر:

دستگاهی است که از آن برای تبدیل سیستم ها به یکدیگر استفاده می شود (مثلاً ویدئوکاست SVHS به ویدئوکاست بتاکم)

تصویر: Illustration:Picture

تصویر یا عكسی كه در كتاب یا دیگر نشریات برای روشن كردن مطلب متن چاپ می شود و شماره صفحه آن منحصر و یا دنباله شماره های صفحه های متن باشد. در فهرست نویسی لفظ «مصور» در قسمت مشخصات ظاهری می آید تا نشان دهد اثر دارای تصویر است. مصور (صفت)، مصور كردن (مصدر).

تقسیمهای فرعی عام: Common Subdivisions

جدولی از نشانه ها كه صور معینی را كه كراراً واقع می شود یا روش های كاربردی را كه برای هر موضوع یا نظامی قابل اجراست، معرفی می كند. در یك طرح رده بندی عبارت است از شماره هایی كه در صورت لزوم به شماره های اصلی اضافه می شود تا معنی آنها را اخص كند. این تقسیمات در هر نظام رده بندی نام خاص خود را دارد. به عنوان مثال در رده بندی دهدهی جنی، جدول كمكی (Auxiliary tables) و در رده بندی دیوئی جدول استاندارد نامیده می شود. در فهرست سرعنوانهای موضوعی عبارت است از موضوعهایی كه به همین منظور به موضوعهای اصلی یا به تقسیمات فرعی موضوعهای اصلی اضافه می شود. مثل «آمار» در كشاورزی - آمار و «تاریخ» در فلسفه - تاریخ. در سرعنوانهای موضوعی كتابخانه كنگره بدان Free floating subdivision می گویند.

تك نگاشت: Monograph

رساله ای منظم و کامل درباره یک موضوع یا یک فرد خاص که در آن معمولاً به جزئیات بیشتر توجه شده است. تک نگاشت ها معمولاً در قالب یک فروست (Series) چاپ می شوند. مثلاً تک نگاشت های مربوط به روستاهای مختلف از نظر فهرستنویسی هر آنچه که پیایند نباشد.

تك واژه: Uniterm

ساده ترین واژه واحد، منفرد و بسیط كه یك مفهوم را القاء می كند و در نمایه سازی تك واژه ای از آن استفاده می شود.

تكثیر: Reprography

تهیه نسخه های اضافی از روی نسخه اصلی یا نسخه مادر یك نوشته، فیلم یا هر مدرك دیگر كه به وسیله دستگاههای تكثیر الكتریكی، نوری و غیره مثل فتوكپی، زیراكس، عكاسی، ماشین های تحریر و غیره به صورت اوزالید، میكروفیلم، نسخه عكسی و صور و اشكال دیگر تكثیر می شود.

تكرار فروست: Series Statement

اطلاعاتی در یك اثر كه مربوط به نام فروست و شماره آن است.

تكرار نام پدیدآور: Statement of responsibility

تكرار نام پدیدآوری كه مسئول محتوای هنری و فكری مدرك است، در بخش توصیفی فهرستبرگه، خواه پدیدآور فرد خاصی باشد یا تنالگانی كه مدرك را منتشر كرده، یا اشخاص و تنالگانهایی كه مسئول تدوین محتوای آن مدرك بوده اند. طبق قواعد ISBD نام پدیدآور به همان گونه كه روی صفحه عنوان آمده است در قسمت توصیفی تكرار می شود، خواه سرشناسه قرار گرفته باشد یا نباشد.

تكنسین لابراتوار: Control Operator

فردی است که با کسب تجربه به توانایی ظهور و چاپ، اگراندیسمان، ترمیم و اصلاح و کنترل کیفی انواع فیلم، عکس و اسلاید، پلاکت مدار چاپی / تبدیل نوار به فیلم / تبدیل صدای مغناطیسی به اپتیک برسد. گروهی از نیروهای سازمانی هستند که در رشته های خاص (عکس/فیلم) شامل ظهور نگاتیو و پزتیو - اتالوناژ - چاپ - قطع نگاتیو - تروکاژ - تبدیل صدای مگنت به اپتیک - کینسکوپ - تله سینما، بخشی از عملیات لابراتوری را بطور مداوم انجام می دهند. و در امور کنترل سیستم دخالتی نداشته و از نظر تحصیلات نیز در رده پایین تری نسبت به مهندس لابراتوار قرار دارند. اشراف کامل به تمام جوانب کاری لابراتوار یا نوآوری تغییر سیستم با استفاده از تحصیلات و تجارب کاری کمتر در چنین رده شغلی مشهود و مقبول می باشد.

تلخیص: Digest

خلاصه منظم شده، با قاعده ای خاص یا خلاصه ای از نوشته های ادبی، قانونی، علمی تاریخی و غیره.

تله سینما (تله سین): Telecine

دستگاهی ویژه برای نمایش و پخش در سیستمهای تلویزیونی می باشد كه توسط آن بدون استفاده از پرده واسطه، تصویر فیلم مستقیماً به سیگنال ویدیو تبدیل می شود. این دستگاه اغلب فیلمهایی را كه بصورت سوپر 8 تا 16 میلیمتری یا 35 میلیمتری هستند، قابل پخش به صورت تصویر تلویزیونی می نمایند. در تلویزیون ایران به ندرت از فیلم اصلی استفاده می شود، در واقع از روی فیلم، نوار ویدئویی تهیه شده و در موقع مناسب مبادرت به پخش آن می نمایند.

تله سینما (تله سین): Telecine

دستگاهی است برای نمایش فیلمهای سینمایی از تلویزیون که با اتصال آن به یک دستگاه ضبط ویدئوکاست، امکان کپی کردن فیلم بر روی ویدئوکاست فراهم می شود.

تمدید: Renew

افزایش زمان : الف. برای كتاب یا مواد دیگری كه در امانت است. ب. در آن مدت كارت عضویت كتابخانه معتبر است. ج. برای اشتراك نشریات.

تنالگان: Corporate body

اجتماعی از افراد كه یك واحد متشكل را بوجود آورده باشند مانند دولت، موسسات، ادارات دولتی، وزارتخانه ها، انجمن ها، كنفرانس ها، گردهم آئیها و جز آن. تنالگانی (صفت)، مثل پدیدآور تنالگانی.

تهیه كننده (سینما): Producer (Motion Pictures)

تهیه کننده، مسئولیت کامل تهیه یک برنامه را برعهده دارد، یعنی سلسله عملیات برنامه ریزی، پیگیری، ایجاد هماهنگی بین افراد و عوامل مختلف را برای تهیه یک برنامه انجام می دهد.

توازن رنگ: Color Balance

این دستگاه كه با لفظ فرانسوی معروف است، در لابراتوار فیلم برای عمل اتالوناژ یا تصحیح نور و رنگ كاربرد دارد، كه در آن نگاتیوهای سینمایی اعم از 16 میلیمتری و 35 میلیمتری اكسپوز شده و در نهایت برای چاپ پزتیو با نورهای اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرد.

توازن رنگ: Color Balance

به منظور متعادل کردن رنگ صحنه های مختلف فیلم جهت چاپ روی مواد خام، عمل کالربالانس (توازن رنگ) که مترادف آن در فرانسه انالوناژ است، انجام می شود. اتالوناژ سلسله مراتب اصلاح رنگ و میزان تاریکی یا روشنایی هر نما در جریان چاپ نسخه های نهایی فیلم است. به طوری که فیلم از این لحاظ یکدست باشد ؛ زیرا در جریان فیلمبرداری گاهی بین گرفتن نماهای پشت سر هم فاصله زمانی زیادی می افتد یا ممکن است میزان نور یا رنگ دو نمای پشت سر هم متفاوت باشد. لابراتوار این تفاوت ها را برطرف و فیلم ها را یکدست می کند، به طوری که اختلافی در رنگ و نور به چشم نیاید.

توصیف كتابشناختی: Bibliographical description

توصیف مشخصات صوری یك اثر منتشر شده، اعم از آثار ادبی، علمی یا موسیقی، شامل مشخصات پدیدآورنده و همكاران او (مانند ویرایشگر، مترجم، تنظیم كننده و غیره) عنوان، ویرایش، مشخصات نشر (محل، نام ناشر و احتمالاً چاپخانه، تاریخ)، شكل ظاهری و غیره. در مورد آثار موسیقی توصیف می تواند در ارتباط با یك صفحه گرامافون باشد و یا یك آلبوم صفحات، یا هر نوع متن موسیقی چاپ شده.

تیتراژ: Title

تیتراژ یا عنوان بندی، مجموعه ای ساخت یافته از عناصر بیانی تلویزیون (صدا، تصویر، موسیقی، علائم و نمادهای گرافیكی و خط و نوشته) است كه در مدت زمان كوتاه به معرفی اثر و فراهم آورندگان آن زیر عنوانهای مشخص همچون «تهیه كننده / گان» ، «تصویربردار / ان» ، «نویسنده / گان» و ... می پردازد. تیتراژ، بسته به خصوصیات اثر یا مقاصد پخش، در آغاز (تیتراژ آغازین) یا پایان (تیتراژ پایانی) یا هم آغاز و هم پایان در نظر گرفته می شود.

تیزر: Teaser

قطعه برنامه کوتاهی برای معرفی کالا/ خدمات یا محصولی به شکل موجز، با هدف تبلیغاتی