واحد پردازش مركزی (سی. پی. یو): Central processing unit (CPU)

مركز هر گونه نظام كامپیوتری رقمی به منظور هم آهنگ كردن و كنترل فعالیتهای واحدهای دیگر و پردازش منطقی و ریاضی داده ها.

واژه شناسه: Entry word

اولین كلمه از یك شناسه در هر فهرست ؛ واژه ای كه تنظیم فهرست بر مبنای آن انجام می گیرد.

واژه نامه: Dictionary

کتابی که معانی لغت یک زبان در آن توضیح داده شده است. واژه ها به صورت الفبایی مرتب شده اند و معمولاً املا، تلفظ و معنای هر کلمه داده شده است. فرهنگ لغات در یک رشته خاص معمولاً علاوه بر معانی، تعریف علمی واژه را هم به دست می دهد.

واژه نامه موضوعی: Glossary

فهرست الفبایی اصطلاحات مربوط به یک موضوع خاص که معمولاً دارای تعریف و توصیف کافی است.

وجین: Weeding

عمل دورانداختن یا جابجا كردن نسخه های زائد جاگیر و كتابها و موادی كه بندرت مورد استفاده قرار می گیرد یا به كلی قابل استفاده نیست.

وسایل دیداری و شنیداری: Audio_Visual aids

ابزار و تجهیزاتی كه برای استفاده از مواد دیداری و شنیداری مورد استفاده قرار می گیرد. مانند : صفحه گرامافون، نوار و غیره

وسایل عطف نویسی و برچسب كتاب: label aids

برای چسپاندن شماره ها به عطف كتاب از وسیله فلزی به شكل گوی كه با دو پیچ به میز بسته می شود استفاده می گردد. این وسیله كتاب های با قطر مشخص را ثابت نگه می دارد در نتیجه كتابدار می تواند شماره های راهنمای ماشین شده را به راحتی روی عطف كتاب بچسباند.

وسایل عطف نویسی و برچسب كتاب: label aids

برای آنكه هنگام نوشتن عطف كتاب و یا چسباندن برچسب ها، كتاب در جای خود محكم و ثابت باشد می توان از وسیله ای فلزی به شكل U استفاده كرد. این وسیله با دو پیچ به میز محكم می شود و كتابهایی با قطر 5 سانتی متر یا كمتر را راست و ثابت نگه می دارد. باین ترتیب دو دست كتابدار برای نوشتن آزاد است. اندازه آن 21×11 سانتی متر است.

وسایل و نشانه گذاری قفسه: Equipment and shelf notation*

برای مشخص كردن نوع كتابهای هر طبقه یا قفسه می توان از راهنمای فلزی كه دارای جای برچسب است استفاده كرد. این وسایل به آسانی در لبه طبقه جایگزین می شود. طول لبه فوقانی 10 سانتی متر است و ارتفاع آن بسته به قطر طبقه بین 1/5 تا 2/5 سانتی متر متغیر است.

وسترن: Western

نوعی فیلم خاص سینمای آمریكا كه در آن ماجراهایی مطرح می شد كه مهاجران سفید پوست در نیمه ی دوم قرن نوزده در قاره ای جدید با آن روبرو بودند، از هجوم برای یافتن طلا تا مبارزه با سرخ پوستان و ... از ابزارهای ظاهری مشخص كننده این فیلم ها حضور افراد گاوچران (Cowboy - «كاوبوی» كه نام دیگریست برای این فیلم ها) با كلاه های لبه پهن و شلوار سواری و ششلول ها و حضور دایمی اسب هاست و شهرك های چوبی با یك خیابان در وسط، دفتر كلانتر Sheriff و غیره.

وله:

قطعه برنامه كوتاهی كه با توجه به مضمون برنامه، میان آیتم های مختلف آن ارتباط برقرار كرده و در عین حال معرف آیتم بعدی هم باشد.

ویدئوتكس: Videotex

یك نام ژنریك برای سیستمهایی كه می توانند متن نوشتاری را روی صفحه تلویزیون ظاهر سازند. انتقال اطلاعات ممكن است از طریق پخش تلویزیونی یا از طریق خطوط تلفن روی كامپیوترهای شخصی انجام پذیرد.

ویدئودیسك: Video_disc

نوعی دیسک نوری (Compact Disc=CD) که برای ذخیره سازی اطلاعات تصویری و صوتی مورد استفاده قرار می گیرد. ویدئودیسک با قطر 8 سانتی متر و ویدئودیسک با قطر 12 سانتی متر می باشد. ویدئودیسک با قطر 12 سانتی متر رایج تر و می تواند 74 الی 80 دقیقه (بر حسب میزان فشردگی) تصویر گرافیکی را ضبط و پخش کند. از این دیسک ها برای ضبط و پخش فیلم استفاده می شود و معمولاً یک فیلم سینمایی در دو دیسک جای می گیرد.

ویدئوكاست: Video_Cassette

نوار ویدئویی که برای همیشه درون جعبه ای کار گذاشته شده است و از حلقه ای به دور حلقه دیگری می پیچد. ابعاد ویدئوکاست ها عبارتند از : ویدئوکاست یوماتیک (U-Matic) با پهنای 3/4 اینچ، ویدئوکاست وی. اچ. اس. (V. H. S) با پهنای 1/2 اینچ، ویدئوکاست اس. وی. اچ. اس. (S. V. H. S) با پهنای 1/2 اینچ، ویدئوکاست بتاماکس (Betamax) با پهنای 1/2 اینچ و ویدئوکاست بتاکم (Betacam) با پهنای 1/2 اینچ. مدت ویدئوکاست ها از 20 دقیقه تا 3 ساعت متغییر است.

ویدیو: Video

اصطلاحی عام برای نمایش تصویری و اغلب به معنی كاست ویدیویی.

ویدیوتیپ: Video_tape

نواری مغناطیسی كه تصویر و صدا را ضبط می كند. سیستم ضبط و پخش تصاویر تلویزیونی از طریق نوار مغناطیسی كه بوسیله كمپانی RCA ابداع شده است.

ویدیوی رقمی میانكنشی: Digital Video Interactive DVI

این وسیله در حال حاضر در دسترس نیست، اما مطالعه درباره آن ادامه دارد و انتظار می رود بزودی تولید شود. این صفحه ها مشابه با صفحه های فشرده خواهد بود، و ضبط بر آنها با همان روش ضبط بر مواد پلاستیكی انجام خواهد شد. همان طور كه از عنوان آن برمی آید، تصاویر نخستین پدیده هایی خواهد بود كه بصورت رقمی در توالی فیلم بلند بر آن ضبط خواهد شد. حد زمانی پیشنهادی 72 دقیقه است و روی صفحه 12 سانتی متری (5 اینچ) تهیه خواهد شد. از نظر فنی، ضبط به صورت بسیار متراكم از تصاویر دیداری صورت خواهد گرفت و تعداد قطعات داده های مورد نیاز هر تصویر را تا حد امكان به سطح بسیار پایینی كاهش خواهد داد.

ویراست: Edition

تمام نسخه های یک اثر که از روی متن آماده شده برای چاپ آن اثر، در یک زمان یا زمانهای مختلف با تغییرات، چاپ شده باشد. هر بار که ویراست اول عینا تجدید چاپ شود بدان چاپ دوم، چاپ سوم و غیره گویند. ولی اگر نویسنده یا شخص دیگری در متن تغییراتی بدهد و سپس آن را چاپ کند بدان ویراست دوم، سوم و غیره گویند. حتی اگر در متن کتاب دست برده نشود ولی در قطع ، صحافی ، تصاویر و غیره کتاب تغییراتی داده شود باز آن را ویراست جدید می نامیم نه تجدید چاپ جدید. باز ساخت عکسی، ویراست جدیدی را تشکیل می دهد.

ویراست نخست: First edition

اولین چاپ یك اثر نخستین ویراست آن است.

ویراستار: Scenario Editor

مسئول قسمت فیلمنامه سازمان تولید فیلم.

ویراستار: Editor

كسی كه اثر یا مجموعه آثار یا مقالاتی را كه از آن خودش نیست برای انتشار آماده می كند. كار ویرایش ممكن است به آماده ساختن مطالب برای چاپخانه منحصر باشد، یا ممكن است شامل سرپرستی چاپ، تجدید نظر در متن یا توضیح آن و افزودن مقدمه، تعلیقات و یا مطالب انتقادی دیگر باشد.

ویراستار همكار: Joint editor

شخصی كه با یك یا چند ویراستار دیگر در ویرایش اثری همكاری داشته باشد.

ویراستاری: Editing

تصحیح و پردازش و تجدید نظر یك اثر به نحوی كه از آن اثر متنی مستند و منقح پدید آید (مصدر : ویراستن)